Anioły wg biblii: prawdy, które musisz znać, by unikać błędów!

Anioły wg biblii: prawdy, które musisz znać, by unikać błędów!
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski24.02.2024 | 6 min.

Anioły wg biblii odgrywają ważną rolę w relacji Boga z ludźmi. Choć niewidzialni, są realnymi istotami stworzonymi do służby Bogu i ludzkości. Zrozumienie biblijnych prawd na ich temat pomoże uniknąć błędnych wyobrażeń i mądrzej korzystać z ich posługi.

Kluczowe wnioski:
 • Anioły są istotami duchowymi stworzonymi przez Boga.
 • Mają ustaloną hierarchię i pełnią określone funkcje.
 • Mogą przyjmować ludzką postać, ale zawsze działają zgodnie z wolą Bożą.
 • Służą ochronie i prowadzeniu wierzących zgodnie z biblijnym objawieniem.
 • Znajomość prawd biblijnych pozwala odróżnić prawdziwe przesłanie anielskie od fałszywego.

Kim są anioły wg biblii?

Anioły w biblii są przedstawiane jako istoty duchowe stworzone przez Boga. Nie posiadają cielesnej natury, lecz mogą przybierać ludzką postać, aby wypełniać swoje zadania. Należą do innego porządku stworzenia niż ludzie, gdyż zostały powołane do istnienia przed Adamem i Ewą.

Biblia opisuje aniołów jako sługi i wysłanników Boga, którzy wielbią Go i wykonują Jego rozkazy (Ps 103,20). Ich głównym zadaniem jest służba Bogu oraz opieka i pomoc ludziom. Uczestniczą w ważnych wydarzeniach biblijnych, przekazując Boże orędzia i prowadząc wybranych ludzi. Aniołowie są więc pośrednikami między niebem a ziemią.

Istotną cechą aniołów jest to, że zostały stworzone jako istoty dobre i doskonałe. Jednak część z nich zbuntowała się przeciwko Bogu i stała się złymi duchami zwanymi demonami. Dobre anioły wiernie służą Bogu i pomagają ludziom, podczas gdy demony szkodzą i kuszą do grzechu.

Rodzaje aniołów

W Piśmie Świętym istnieje hierarchia aniołów, którzy pełnią różne funkcje i posiadają odpowiednie tytuły. Do najważniejszych należą:

 • Serafiny - otaczają tron Boży i wielbią Boga (Iz 6,1-7)
 • Cherubiny - strzegą świętości Boga (Rdz 3,24)
 • Archaniołowie - przywódcy aniołów (Gabriel, Michał)

Oprócz tego w Piśmie Świętym występują także aniołowie oraz zastępy anielskie, które wykonują polecenia Boże i służą ludziom.

Czym zajmują się anioły wg biblii?

Anioły pełnią w biblii wiele istotnych funkcji wobec Boga i ludzi. Przede wszystkim oddają Bogu cześć i uwielbienie w niebie, wykonują Jego polecenia i służą Mu (Ps 103,20-21). Często pośredniczą w przekazywaniu ludziom objawień i orędzi od Boga, np. zapowiadając narodziny Jezusa (Łk 1,26-38). Opiekują się ludźmi, chronią ich od zła i towarzyszą im w trudnych chwilach.

Anioły występują także jako wysłannicy Bożego sądu i kary, np. niszcząc Sodomę i Gomorę (Rdz 19,1-25). Według Pisma Świętego każdy wierzący ma przydzielonego anioła stróża, który ma się nim opiekować (Mt 18,10). Po śmierci aniołowie odprowadzają dusze zbawionych do nieba. W Księdze Objawienia aniołowie biorą również udział w wydarzeniach końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa.

Czytaj więcej:Brat polski w krzyżówkach: jakie tajemnice kryją i jak ich nie przegapić!

Jaka jest hierarchia aniołów wg biblii?

Pismo Święte wskazuje, że w świecie anielskim istnieje pewna hierarchia i podział ról. Na jej szczycie znajdują się serafiny i cherubiny, które w bezpośredni sposób otaczają Boga i wielbią Go. Następnie wymieniani są archaniołowie - Michał, Gabriel i Rafał, którzy pełnią rolę przywódców i przekazują najważniejsze orędzia od Boga. Niżej w hierarchii są zwykli aniołowie oraz aniołowie stróżowie czuwający nad ludźmi.

Oto ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem (Wj 23,20)

Istnieją także chóry anielskie wspomniane w Biblii, np. w Księdze Izajasza i Ewangelii Łukasza, które uwielbiają Boga w niebie. Podział ten ukazuje porządek i organizację panującą w świecie duchowym.

Jak rozpoznać anioła wg biblii?

Zdjęcie Anioły wg biblii: prawdy, które musisz znać, by unikać błędów!

Rozpoznanie prawdziwego anioła Bożego nie jest łatwe, gdyż aniołowie przyjmują najczęściej ludzką postać. Jednak biblia dostarcza pewnych wskazówek, jak odróżnić posłańca Bożego od złego ducha lub fałszywej wizji.

Po pierwsze, prawdziwy anioł Boży zawsze prowadzi do Chrystusa i jego nauki, a nie do siebie samego. Po drugie, przekazuje orędzie zgodne z Pismem Świętym, które prowadzi do pokoju, miłości i świętości. Po trzecie, prawdziwy anioł nie przyjmuje czci należnej jedynie Bogu i zawsze odsyła czciciela do oddawania chwały Panu.

Człowiek powinien zatem zachować roztropność i rozeznanie, by nie dać się zwieść fałszywym objawieniom. Źródłem prawdy jest zawsze Słowo Boże, do którego należy odnosić wszelkie doświadczenia i orędzia.

Przykłady rozpoznawania aniołów

Kluczowe jest sprawdzenie, czy przekaz:

 • Prowadzi do Chrystusa i jest zgodny z Biblią
 • Nie domaga się czci dla samego anioła
 • Przynosi owoce Ducha Świętego (miłość, radość, pokój)

Jak działają anioły w życiu wierzących wg biblii?

Według nauczania biblijnego anioły odgrywają ważną rolę w życiu duchowym wierzących. Przede wszystkim strzegą ich od zła i chronią przed niebezpieczeństwami, zgodnie z obietnicą z Psalmów.

"On swoim aniołom każe cię strzec na wszystkich twych drogach." (Ps 91,11)

Aniołowie przynoszą również umocnienie i pociechę od Boga, szczególnie w chwilach cierpienia i zwątpienia. Udzielają wierzącym wsparcia duchowego w walce ze złem i pokusami.

Co więcej, zgodnie z biblią aniołowie cieszą się z nawrócenia każdego grzesznika i prowadzą duszę do zbawienia. Wreszcie po śmierci odprowadzają wierzących do chwały nieba, aby na wieki cieszyć się obecnością Boga.

Dlatego chrześcijanie powinni wdzięcznie przyjmować opiekę anielską, ufając Bożej pomocy przez posługę tych świętych duchów.

Podsumowanie

Biblijna nauka o aniołach dostarcza wielu cennych wskazówek dla wierzących. Poznanie prawdy o tych duchowych istotach pozwala uniknąć błędów i mądrzej korzystać z ich opieki. Artykuł przybliża kim są anioły według Pisma Świętego i jak działają w życiu chrześcijan.

Zawarte w Piśmie Świętym informacje o hierarchii i zadaniach aniołów pozwalają zrozumieć ich rolę w Bożym planie zbawienia. Artykuł pokazuje też, jak rozeznawać prawdziwe objawienia anielskie oraz ufne przyjmować ich duchowe wsparcie i ochronę.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje
 3. Fluorowiec: Jak rozwiązywać krzyżówki i poznawać świat?
 4. Figura z brązu: Odkryj tajniki krzyżówek i ich historię
 5. Modlitwa 12 lat św. Brygidy: Jak odmienia życie wiernych?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły