Egzorcyzm prosty: Prawdy i mity, które musisz znać

Egzorcyzm prosty: Prawdy i mity, które musisz znać
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski12 lutego 2024 | 9 min

Egzorcyzm prosty to procedura mająca na celu wypędzenie złych duchów z ciała opętanej osoby. Choć brzmi kontrowersyjnie, jest stosowany przez Kościół Katolicki i ma długą tradycję. W artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest egzorcyzm prosty, kiedy i w jakich okolicznościach jest stosowany, jak przebiega ceremoniał oraz jakie są tego skutki.

Kluczowe wnioski:
 • Egzorcyzm prosty różni się od uroczystego - może go przeprowadzić każdy kapłan.
 • Nie jest stosowany powszechnie - tylko w wyjątkowych przypadkach opętania.
 • Ceremoniał obejmuje modlitwy, psalmy, znak krzyża i pokropienie wodą święconą.
 • Skutki to ustąpienie objawów opętania lub ich złagodzenie.
 • Istnieje wiele mitów na temat egzorcyzmów - artykuł wyjaśnia, jakie są fakty.

Kiedy jest potrzebny egzorcyzm prosty?

Egzorcyzm prosty stosuje się wtedy, gdy istnieje podejrzenie opętania przez złe moce lub działania demonów. Objawami takiego stanu mogą być na przykład nagłe zmiany osobowości, nienaturalne zachowania, mówienie obcymi językami czy ujawnianie wiedzy, której dana osoba nie mogłaby posiadać.

Egzorcyzmu prostego nie wykonuje się "na wszelki wypadek" lub bez konkretnych przesłanek wskazujących na opętanie. Muszą wystąpić wyraźne oznaki takiej sytuacji. Dodatkowo osoba poddana takiemu egzorcyzmowi zawsze musi wyrazić na to zgodę.

Inną sytuacją, gdy można rozważyć przeprowadzenie egzorcyzmu prostego, jest odczuwanie przez kogoś duchowego ucisku czy ataku ze strony złych mocy. Mogą to być na przykład koszmary senne o podłożu demonicznym lub inne doświadczenia mające źródło w działaniu szatana.

Podstawową zasadą jest jednak to, że egzorcyzmu prostego dokonuje się tylko wtedy, gdy zdiagnozowano konkretne oznaki opętania lub ataku demonicznego. Nie stosuje się go profilaktycznie ani dla pewności.

Konsultacja z egzorcystą

Zanim przystąpi się do egzorcyzmu prostego, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z doświadczonym egzorcystą. Ma on za zadanie zbadać daną osobę i stwierdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z opętaniem uzasadniającym przeprowadzenie obrzędu.

Egzorcysta oceni wiarygodność zgłaszanych objawów, zada odpowiednie pytania i zdecyduje, czy istnieją podstawy by przeprowadzić egzorcyzm prosty. Odróżni przy tym autentyczne oznaki opętania od zachowań mogących mieć podłoże chorobowe czy psychiczne.

Jak przygotować się do egzorcyzmu prostego?

Przygotowanie do egzorcyzmu prostego polega przede wszystkim na modlitwie i skupieniu. Zarówno osoba poddawana temu obrzędowi, jak i przeprowadzający go kapłan, powinni wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Pozwoli to oczyścić duszę i umysł z ciążących na nich grzechów.

Warto również odmówić Litanię do Wszystkich Świętych, prosząc o wstawiennictwo i duchowe wsparcie. Pożyteczne będą także inne modlitwy błagalne czy akty strzeliste wyrażające prośbę o uwolnienie od zła.

Istotny jest także post i powstrzymanie się przynajmniej przez jakiś czas od pokarmów mięsnych. Pomaga to w skupieniu i otwarciu na działanie łaski Bożej podczas egzorcyzmu.

Warto zadbać o godne, skromne ubranie nie rozpraszające uwagi. Pomieszczenie powinno być wcześniej poświęcone, a w nim powinien znajdować się krzyż i świece. Obecny podczas obrzędu kapłan przywdziewa stułę.

Wsparcie osób bliskich

Bardzo ważne jest także wsparcie osób bliskich, zarówno podczas przygotowań jak i samego egzorcyzmu. Mogą osobiście towarzyszyć podczas obrzędu lub łączyć się na modlitwie w tym konkretnym intencjach. Ich wiary i miłości potrzeba bardzo dużo.

Najlepszym przygotowaniem do egzorcyzmu prostego jest modlitwa, post i sakrament pokuty. Potrzebne jest też wsparcie bliskich osób.

Czytaj więcej:Mozolna praca: Odkryj rozwiązania krzyżówkowe

Egzorcyzm prosty krok po kroku – ceremoniał

Egzorcyzm prosty składa się z modlitw, wezwań, gestów i znaków, które razem tworzą określony ceremoniał. Najważniejszym jego punktem jest modlitwa zaczerpnięta z Pontyfikału Rzymskiego.

Obrzęd zaczyna się od wyznania wiary przez osobę egzorcyzmowaną, potwierdzającego jej przywiązanie do Boga i sprzeciw wobec szatana. Następnie kapłan kropi święconą wodą pomieszczenie i obecnych, co ma symbolizować oczyszczenie.

Kluczową rolę odgrywa wspomniana modlitwa z Pontyfikału, zawierająca błagania skierowane do Chrystusa i wezwania pod adresem złego ducha, zmuszające go do opuszczenia ciała opętanej osoby. Towarzyszy jej znak krzyża wykonywany ręką nad osobą egzorcyzmowaną.

W trakcie obrzędu mogą być także odczytywane fragmenty Pisma Świętego lub odmawiane Litania do Wszystkich Świętych bądź inne modlitwy. Ważnym elementem są psalmy, zwłaszcza Psalm 51[50], Psalm 90[89] i Psalm 67[66].

Pod koniec następuje uroczyste wypowiedzenie formuły egzorcyzmu, zawierające imię Jezusa Chrystusa i potwierdzającej definitywne opuszczenie ciała przez złego ducha.

Ceremoniał egzorcyzmu prostego trwa zwykle ok. 30-40 minut. Ważna jest wiara, ufność, pokora i otwartość osoby egzorcyzmowanej na działanie Boga.

Kontynuowanie modlitwy

Po zakończeniu obrzędu zaleca się kontynuowanie modlitwy w podobnym duchu. Ma to na celu umocnienie dokonanego uwolnienia od złych mocy. Dobrze jest codziennie odmawiać choćby krótkie modlitwy o ochronę i nie dać się zwieść złudnemu przekonaniu, że walka już się zakończyła.

Krok 1Wyznanie wiary
Krok 2Pokropienie wodą święconą
Krok 3Modlitwa egzorcyzmująca z Pontyfikału
Krok 4Znak krzyża nad osobą
Krok 5Psalmy i inne modlitwy
Krok 6Formuła ostatecznego wyzwolenia

Skutki przeprowadzenia egzorcyzmu prostego

Zdjęcie Egzorcyzm prosty: Prawdy i mity, które musisz znać

Przeprowadzenie egzorcyzmu prostego przynosi konkretne rezultaty w postaci ustąpienia negatywnych objawów czy uwolnienia od przykrych doświadczeń.

Bardzo często efektem jest całkowite ustanie kłopotów, które były powodem przeprowadzenia obrzędu. Jeśli na przykład dochodziło do przemawiania głosem nienależącym do człowieka albo ujawniania nadprzyrodzonej, nieznanej wiedzy - po egzorcyzmie objawy takie całkowicie ustępują.

Bywa też tak, że problemy nie znikają w pełni, ale znacząco się zmniejszają pod względem intensywności i częstotliwości występowania. Na przykład koszmary senne o podłożu demonicznym nadal się zdarzają, ale już nie tak często i nie są aż tak przerażające.

W niektórych przypadkach konieczne bywa przeprowadzenie kolejnych egzorcyzmów prostych, aby proces uwalniania postępował i przynosił dalsze rezultaty. Kluczowe jest jednak to, że z reguły skutki są bardzo konkretne - dana osoba doświadcza realnej ulgi i poprawy swojej sytuacji duchowej.

Możliwy brak efektów

Choć zdecydowanie częściej egzorcyzmy proste przynoszą wymierne rezultaty, może się zdarzyć, że skutki nie będą zbyt spektakularne lub w ogóle ich nie będzie. Przyczyn może być kilka - niedostateczne przygotowanie czy brak wiary, ale też po prostu wola Boża, która czasem prowadzi swoimi tajemniczymi drogami.

 • Ustąpienie negatywnych objawów opętania
 • Złagodzenie nasilenia problemów
 • Konieczność ponownych egzorcyzmów dla wzmocnienia efektu
 • Możliwy brak wyraźnych rezultatów pomimo obrzędu

Kto może przeprowadzić egzorcyzm prosty?

Egzorcyzmu prostego może dokonać każdy prezbiter, czyli kapłan posiadający święcenia kapłańskie. Obrzęd nie jest zastrzeżony tylko dla specjalnie wyznaczonych egzorcystów i nie wymaga dodatkowych zezwoleń czy delegacji od biskupa.

Oczywiście lepiej, jeśli przeprowadza go doświadczony kapłan, który już wcześniej miał do czynienia z podobnymi sytuacjami. Jednak formalnie może tego dokonać każdy prezbiter w Kościele Katolickim.

W praktyce najlepiej zwrócić się do konkretnego kapłana w swojej parafii i porozmawiać z nim na temat swoich doświadczeń. To on najlepiej oceni, czy zachodzi potrzeba egzorcyzmu prostego i czy podejmie się jego przeprowadzenia.

Świeccy nie mogą sami przeprowadzać egzorcyzmów prostych. Mogą się jednak modlić w podobnych intencjach o uwolnienie i ochronę przed złem, zawierzając się przy tym wstawiennictwu Maryi i świętych.

Egzorcyzmu prostego może dokonać każdy kapłan bez specjalnego pozwolenia. Kluczowa jest jednak mądra ocena sytuacji i doświadczenie.

Wskazana ostrożność

Nie oznacza to jednak, że każdy ksiądz powinien podejmować się przeprowadzania egzorcyzmów prostych zbyt pochopnie i bez roztropnego rozeznania. Nawet jeśli ma do tego prawo, to lekkomyślność w tym obszarze może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Dlatego należy zachować pewną ostrożność i mieć świadomość powagi takiej posługi, a decyzję o przeprowadzeniu egzorcyzmu poprzedzić gruntownym rozeznaniem i modlitwą o światło Ducha Świętego.

Wokół egzorcyzmów prostych narosło niemało mitów i nieporozumień. Warto zatem przyjrzeć się najczęstszym błędnym przekonaniom i sprostować niektóre powszechne stereotypy.

Po pierwsze, bywały przypadki, że za opętane uznawano osoby faktycznie cierpiące na zaburzenia natury psychicznej lub emocjonalnej. Tymczasem autentyczne opętanie to zjawisko niezwykle rzadkie, a do jego diagnozy potrzebna jest pomoc doświadczonego egzorcysty.

Innym powszechnym mitem jest wyobrażenie, że podczas egzorcyzmu prostego zawsze dochodzi do spektakularnych, wręcz filmowych scen. Tymczasem w praktyce przebiega on zazwyczaj spokojnie i nieobecne są tam jakiekolwiek efekty specjalne.

Celem egzorcyzmu prostego jest uwolnienie człowieka spod wpływu zła przez moc Chrystusa. Nie towarzyszy temu zwykle żadna widowiskowa walka ani przerażające sceny.

Innym błędnym mniemaniem jest przekonanie, że skoro dany kapłan ma prawo przeprowadzać egzorcyzmy proste, to może robić to swobodnie i bez żadnych ograniczeń. Tymczasem potrzebna jest roztropność i odpowiedzialność. Nie wolno ulegać pokusie popisywania się duchową mocą.

Podobnym nieporozumieniem jest wiara, że przez sam mechaniczny obrzęd egzorcyzmu, pozbawiony głębszego zaangażowania czy wiary, można jednak osiągnąć zamierzony cel. Tymczasem kluczowe znaczenie ma nastawienie serca i zawierzenie mocy Chrystusa.

W końcu czasami słychać opinię, że skoro dany kapłan przeprowadza egzorcyzmy, to musi być niezwykle święty i doskonały. To również jest zbyt daleko idące uproszczenie. Łaska Boża działa nie tyle przez ludzką godność, co pomimo ludzkiej ułomności.

Podsumowanie

Egzorcyzm prosty to ceremoniał mający na celu uwolnienie człowieka spod wpływu złych duchów. Może go przeprowadzić każdy kapłan, choć wymaga to rozeznania i doświadczenia. Przebiega w oparciu o modlitwy i znaki. Przynosi konkretne owoce w postaci ustania negatywnych objawów.

Wokół egzorcyzmów prostych narosło jednak wiele mitów. W rzeczywistości przebiegają one zazwyczaj spokojnie, bez efektów filmowych. Kluczowa jest wiara i moc Chrystusa, a nie widowiskowość obrzędów.

Najczęstsze pytania

Egzorcyzm prosty to obrzęd mający na celu uwolnienie człowieka spod wpływu złych duchów lub diabła. Polega na odmówieniu specjalnych modlitw i wezwań skierowanych do demonów, aby opuściły ciało danej osoby.

Egzorcyzmu prostego może dokonać każdy kapłan posiadający święcenia prezbiteratu. Nie jest do tego potrzebne specjalne upoważnienie, choć zalecane jest odpowiednie przygotowanie.

Składa się na niego odmówienie modlitw z Pontyfikału Rzymskiego, psalmy, znak krzyża, pokropienie wodą święconą. Ważna jest wiara w moc Chrystusa. Zwykle obrzęd trwa około 30-40 minut.

Rezultatem jest zwykle ustąpienie negatywnych objawów sugerujących wcześniej opętanie lub ich wyraźne złagodzenie. Osoba odczuwa ulgę, spokój, radość. Proces uwalniania może jednak trwać dłużej.

Kościół podkreśla, że kapłan działający z czystymi intencjami, z wiarą i ufnością, pozostaje pod szczególną opieką Bożą. Nie ma powodu obawiać się ataków demonów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły