Goczałkowice Parafia: Centrum wiary i wspólnoty

Goczałkowice Parafia: Centrum wiary i wspólnoty
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski18.02.2024 | 5 min.

Goczałkowice Parafia to centrum życia religijnego i wspólnotowego dla mieszkańców Goczałkowic-Zdroju. Parafia pw. św. Jerzego istnieje od XIV wieku i od stuleci stanowi ostoję wiary dla lokalnej społeczności.

Kluczowe wnioski:
 • Parafia w Goczałkowicach to miejsce modlitwy i praktyk religijnych.
 • Działają tu liczne wspólnoty i grupy parafialne integrujące wiernych.
 • Kościół parafialny pw. św. Jerzego ma bogatą historię sięgającą średniowiecza.
 • W parafii odbywają się uroczystości religijne o znaczeniu lokalnym.
 • Obiekty sakralne parafii stanowią ważny element dziedzictwa Goczałkowic.

Goczałkowice Parafia centrum wiary

Parafia pw. św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju od wieków stanowi centrum życia religijnego dla mieszkańców gminy. Jest ostoją wiary, miejscem praktyk duchowych i posługi duszpasterskiej. Goczałkowice parafia skupia lokalną wspólnotę wiernych, którzy realizują tu swoją religijność poprzez udział we mszach świętych, nabożeństwach i innych wydarzeniach organizowanych przez parafię.

Przez stulecia kościół i parafia spełniały rolę centrum życia społecznego wsi. Były ostoją polskości, krzewiły wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Do dziś parafia stanowi ważny element tożsamości lokalnej społeczności, jest miejscem integracji i budowania więzi.

Zasięg terytorialny i liczba parafian

Parafia obejmuje swym zasięgiem całą gminę Goczałkowice-Zdrój. Należy do niej około 5700 parafian zamieszkałych na tym terenie. Jest to liczna wspólnota wiernych, która aktywnie angażuje się w życie religijne prowadzone przez parafię.

Mieszkańcy gminy chętnie uczestniczą w nabożeństwach, obrzędach sakramentalnych oraz inicjatywach organizowanych przez duszpasterzy i grupy parafialne. Świadczy to o żywotności wiary wśród parafian.

Duchowa opieka i posługa duszpasterska

Goczałkowice parafia zapewnia opiekę duszpasterską poprzez regularne nabożeństwa i msze święte odprawiane w kościele parafialnym pw. św. Jerzego. Oprócz głównych mszy w niedziele odbywają się także nabożeństwa w ciągu tygodnia.

Ważnym elementem posługi duszpasterskiej są także udzielane sakramenty: chrztu, komunii, bierzmowania, małżeństwa i pogrzebu. Parafia sprawuje również opiekę nad chorymi i potrzebującymi poprzez wizyty duszpasterskie.

Posługę w parafii pełni proboszcz oraz wikariusze, którzy dbają o rozwój życia religijnego i zaspokajanie potrzeb duchowych parafian.

Czytaj więcej:Msze w Białej Podlaskiej przy św. Antonim

Wspólnoty modlitwy i aktywności parafian

Przy parafii działają liczne wspólnoty i organizacje skupiające wiernych. Należą do nich min.:

 • Róże Różańcowe
 • Franciszkański Zakon Świeckich
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Grupy dziecięce i młodzieżowe

Parafianie chętnie angażują się w działalność tych grup, uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych, formacyjnych i integracyjnych. Pozwala to pogłębiać wiarę i relacje z innymi członkami wspólnoty kościelnej.

Goczałkowice parafia organizuje także wydarzenia o charakterze formacyjnym i integracyjnym, jak rekolekcje, pielgrzymki, festyny. Sprzyja to zacieśnianiu więzi wśród parafian.

Historia i tradycje parafii

Zdjęcie Goczałkowice Parafia: Centrum wiary i wspólnoty

Parafia w Goczałkowicach ma długą, sięgającą średniowiecza historię. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XIV wieku. Przez wieki parafia była ostoją wiary i polskości dla miejscowej ludności.

W ciągu swych dziejów parafia przetrwała liczne zawieruchy dziejowe, wojny i zmiany granic państwowych. Mimo to cały czas stanowiła centrum życia religijnego dla okolicznych wiernych.

W parafii pielęgnowane są lokalne tradycje religijne, jak odpust ku czci św. Jerzego, procesje i pielgrzymki z racji świąt maryjnych. Stanowią one ważny element dziedzictwa kulturowego regionu.

Kościół i obiekty sakralne parafii

Sercem parafii jest kościół pw. św. Jerzego wybudowany w stylu gotyckim w XIV w. Jest to zabytkowa świątynia o bogatej historii i wartości architektonicznej.

Oprócz kościoła na terenie parafii znajdują się także inne obiekty sakralne: plebania z XVIII w., dzwonnica z pocz. XX w. oraz kapliczki i krzyże przydrożne stanowiące element religijnego krajobrazu gminy.

Z parafią związane są również stare cmentarze: przy ul. Pszczyńskiej oraz w Rudołtowicach. Spoczywają na nich dawne pokolenia parafian.

Wydarzenia i uroczystości religijne

W ciągu roku parafia organizuje wiele wydarzeń religijnych. Najważniejsze z nich to:

 • Odpust ku czci św. Jerzego w maju
 • Procesja Bożego Ciała
 • Dożynki parafialne we wrześniu
 • Jasełka i pasterka w okresie Bożego Narodzenia

Uroczystości te przyciągają rzesze wiernych, integrują lokalną społeczność i umacniają przywiązanie parafian do tradycji.

Parafia jest więc nie tylko centrum życia religijnego, ale także ważnym miejscem w życiu kulturalnym gminy. Stanowi ostoję wiary, tradycji i lokalnej tożsamości.

Podsumowanie

Parafia pw. św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju stanowi od wieków centrum życia religijnego dla mieszkańców gminy. Goczałkowice parafia zrzesza liczną wspólnotę wiernych, którzy aktywnie uczestniczą w jej działalności. Oprócz opieki duszpasterskiej, parafia oferuje bogaty program wydarzeń religijnych i aktywności grup parafialnych. Jej długa historia i zabytki sakralne stanowią cenny element dziedzictwa regionu.

Goczałkowice parafia pełni zatem kluczową rolę w życiu duchowym i społecznym gminy, będąc ostoją wiary, tradycji oraz tożsamości lokalnej wspólnoty. Angażuje rzesze parafian, integruje ich i umacnia ich religijność poprzez wspólne praktyki i przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego.

Najczęściej zadawane pytania

W każdą niedzielę i święta w parafii pw. św. Jerzego odbywają się msze św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00 i 18:00. W dni powszednie msze św. odprawiane są o godz. 7:00 i 18:00. Dodatkowo w pierwsze piątki miesiąca o godz. 16:30 msza św. dla dzieci, a w soboty o 17:00 msza św. z liturgią niedzielną.

Kancelaria parafialna, w której można załatwić formalności związane m.in. z chrztami, ślubami, pogrzebami, znajduje się w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 13. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00.

Przy parafii aktywnie działają m.in. grupy ministranckie i lektorskie dla dzieci i młodzieży, Róże Różańcowe, schola parafialna, chór, Franciszkański Zakon Świeckich. Grupy te integrują parafian i rozwijają ich zainteresowania religijne.

Odpust parafialny ku czci św. Jerzego w maju to czas licznych wydarzeń. Są nimi: feeria food trucków, koncerty, występy zespołów regionalnych, kiermasze i atrakcje dla dzieci. To święto całej wspólnoty parafialnej.

Najcenniejszym zabytkiem parafii jest gotycki kościół pw. św. Jerzego z XIV w. Ponadto na terenie parafii zobaczyć można plebanię, dzwonnicę i kapliczki przydrożne objęte ochroną konserwatorską jako elementy dziedzictwa sakralnego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje
 3. Figura z brązu: Rozwiązania krzyżówek pełne tajemnic
 4. Egzorcyzm prosty: Prawdy i mity, które musisz znać
 5. Modlitwa 12 lat św. Brygidy: Jak odmienia życie wiernych?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły