Izajasz 54:17 - Jakie obietnice niesie ten werset?

Izajasz 54:17 - Jakie obietnice niesie ten werset?
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski19 lutego 2024 | 6 min

Izajasz 54:17 to jeden z najbardziej budujących fragmentów Starego Testamentu. Ten pojedynczy werset z Księgi Izajasza zawiera szereg obietnic dla ludzi wierzących - mówi o opiece, ochronie i bezpieczeństwie od Boga.

Kluczowe wnioski:
 • Izajasz 54:17 obiecuje ochronę przed bronią wymierzoną przeciwko nam.
 • Werset gwarantuje wolność od strachu i daje pewność zbawienia.
 • Fragment mówi, że oskarżyciele wierzących zostaną pokonani.
 • Bóg da opiekę swoim wiernym i ochroni ich przed krzywdą.
 • Izajasz 54:17 zapewnia o ostatecznym zwycięstwie i chwale sprawiedliwych.

Izajasz 54:17 zapewnia opiekę

Izajasz 54:17 to jeden z najważniejszych fragmentów Księgi Izajasza. Zawiera on bowiem szereg obietnic skierowanych do ludu wybranego. Jedną z nich jest zapewnienie o Bożej opiece nad wierzącymi. Bóg przyrzeka, że będzie strzec swego ludu niczym pasterz swoje owce.

Werset ten mówi wyraźnie, iż broń wymierzona przeciwko wierzącym nie zdoła im zaszkodzić. Dlaczego? Ponieważ sam Bóg uniemożliwi jej działanie i ochroni swoich wybranych. Wierzący mogą zatem czuć się bezpiecznie, bo mają rękojmię opieki samego Stwórcy.

Co więcej, fragment ten dodaje otuchy, obiecując, że oskarżyciele wiernych spotkają się z porażką. Ich knowania i intrygi nie odniosą skutku. Dzieje się tak za sprawą Boga, który wysłuchuje wołania sprawiedliwych i nie pozwoli, by spotkała ich krzywda.

Boża opatrzność nad ludem wybranym

Kluczowe w tym wersecie jest słowo "dziedzictwo". Wskazuje ono, że lud Izraela jest szczególną własnością Boga. Stąd obietnica troski i ochrony nad nim. Jest to znak miłości Stwórcy do swego ludu.

Bóg zapewnia również, że wysłucha swoich wiernych i nie dopuści do ich całkowitego unicestwienia. Nawet jeśli Izraelici zbłądzą z właściwej drogi, On z miłosierdzia doprowadzi ich do nawrócenia i pojednania.

Izajasz 54:17 daje ochronę przed złem

Kolejną wspaniałą obietnicą płynącą z Izajasza 54:17 jest ochrona przed złem tego świata. Bóg gwarantuje, że broń podniesiona na Jego lud spełznie na niczym. Oznacza to, iż wierzący są bezpieczni i mogą żyć spokojnie.

Rodzaj zła Obietnica ochrony w Iz 54:17
Ataki fizyczne Broń podniesiona na ciebie nie spełni się
Prześladowania Język powstający przeciw tobie potępisz

Jak wskazuje tabela, Bóg obiecuje ochronę zarówno przed fizyczną przemocą, jak i przed atakami słownymi czy pomówieniami. Krzywda ze strony ludzi nie spotka wiernych, o ile tylko zachowają oni wierność Przymierzu.

Wolność od lęku

Człowiekowi łatwo ulegać lękom i obawom. Tymczasem Izajasz 54:17 przynosi wyzwolenie od strachu. Skoro bowiem sam Bóg czuwa nad nami, nie musimy się niczego obawiać. Możemy żyć spokojnie, ufając Jego opiece.

To ogromna ulga wiedzieć, że bez względu na to, co nas spotka, Bóg ma moc ochronić nas i dać zwycięstwo. Dlatego werset ten dodaje odwagi i pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją.

Czytaj więcej:Mozolna praca: Odkryj rozwiązania krzyżówkowe

Izajasz 54:17 gwarantuje bezpieczeństwo wierzących

Słowa proroka Izajasza nie pozostawiają złudzeń - Izajasz 54:17 zawiera wyraźną obietnicę bezpieczeństwa dla ludu wierzącego. Jest ona tak mocna, że stanowi swoistą gwarancję ochrony od samego Boga.

Co istotne, dotyczy ona zarówno bezpieczeństwa doczesnego, jak i wiecznego. Wierni, którzy poddadzą się woli Bożej, nie muszą bać się śmierci ani tego, co będzie po niej. Mają bowiem zapewnione miejsce w niebie, gdzie na zawsze zaznają szczęścia i pokoju.

Nie bój się więc niczego, co może cię spotkać. Bądź silny i mężny! Bóg jest z tobą wszędzie, dokąd pójdziesz.

Te słowa Jozuego oddają sedno obietnicy z Izajasza 54:17. Bóg daje pewność swojej obecności i pomocy. Dzięki temu Jego lud może żyć bez lęku, ufając Bożej opatrzności.

Opieka w trudnych chwilach

Ludzka egzystencja pełna jest cierpienia i trudu. Izajasz 54:17 dodaje jednak otuchy, obiecując pomoc Bożą w chwilach próby. Nie zostaniemy sami z naszymi problemami. Zawsze Bóg jest gotów nas wesprzeć i pocieszyć.

Daje to pewność, że nawet najcięższe chwile w życiu przeminą, jeśli tylko zaufamy Bożej opatrzności. Bóg potrafi obrócić każde zło w dobro i wyprowadzić nas z największych opresji.

Izajasz 54:17 mówi o obronie sprawiedliwych

Zdjęcie Izajasz 54:17 - Jakie obietnice niesie ten werset?

Kolejna wspaniała obietnica płynie z analizowanego fragmentu Księgi Izajasza. Otóż Izajasz 54:17 zapewnia, że Bóg stanie w obronie sprawiedliwych. Weźmie w swoje ręce sprawę tych, którzy cierpią niesłusznie z powodu wiary.

Oznacza to, że nawet jeśli wierni spotkają się z prześladowaniami czy nienawiścią, ostateczne zwycięstwo i tak będzie po ich stronie. Wszak to Bóg sam weźmie ich w obronę i sprawi, że triumfują nad swymi adwersarzami.

 • Bóg zapewni sprawiedliwym ochronę i poprowadzi ich do zwycięstwa.
 • On sam weźmie w swoje ręce ich sprawę i wymierzy karę ciemiężcom.

Jest to ogromna pociecha dla wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu wiary. Mogą oni mieć pewność, że wysłucha ich wołanie i położy kres ich cierpieniom.

Ochrona niewinnych

Izajasz 54:17 to również obietnica ochrony dla wszystkich niewinnych, którzy padli ofiarą krzywdy lub przemocy. Bóg bowiem jest sprawiedliwy i z pewnością nie pozwoli, by dobrym ludziom stała się krzywda.

Dlatego ci, którzy cierpią niesłusznie, mogą mieć nadzieję na Bożą interwencję. Bóg nie tylko ich wysłucha i pocieszy, ale także postawi krzywdzicieli przed swoim sądem. Wymierzy im sprawiedliwość.

Izajasz 54:17 zawiera obietnicę zbawienia

Bez wątpienia jednak największą i najwspanialszą obietnicą, jaką niesie Izajasz 54:17, jest obietnica zbawienia. Czytamy bowiem, iż „sprawiedliwość” Bożych sług „jest od Pana”. Oznacza to nic innego, jak zapewnienie o życiu wiecznym dla wiernych.

Ci, którzy dochowają wierności Przymierzu i będą kroczyć drogami Pana, z pewnością dostąpią wiecznej nagrody w niebie. Tam czeka ich szczęście, radość i chwała na wieki. To najwspanialsza zapłata za wierność Bogu tu, na ziemi.

Widać zatem, że Izajasz 54:17 zawiera cały wachlarz pocieszających obietnic dla ludu Bożego. Są one dowodem miłości i troski Stwórcy o człowieka. Obiecują opiekę, ochronę i ostateczne zbawienie. Stanowią zatem ogromną podporę dla wszystkich wierzących.

Podsumowanie

Izajasz 54:17 to jeden z najważniejszych fragmentów Starego Testamentu. Zawiera szereg pocieszających obietnic dla ludu wierzącego. Bóg przyrzeka opiekę, ochronę przed złem i gwarantuje bezpieczeństwo. Werset ten dodaje odwagi i nadziei, obiecując ostateczne zbawienie.

Analiza Izajasza 54:17 pokazuje, jak wielką miłością darzy Bóg lud wybrany. Nieustannie czuwa nad nim, broni od ataków nieprzyjaciół i wysłuchuje jego wołania. Obietnice zawarte w tym fragmencie stanowią zatem ogromne umocnienie dla wszystkich wierzących.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły