Ks. Piotr Skibniewski: Działalność i wpływ na wspólnotę

Ks. Piotr Skibniewski: Działalność i wpływ na wspólnotę
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski16.02.2024 | 8 min.

Ks. Piotr Skibniewski to kapłan, który od wielu lat aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności. Jego działalność obejmuje szeroki wachlarz inicjatyw - od pracy charytatywnej i wspierania potrzebujących po aktywizację młodzieży i propagowanie tradycji. W artykule przyjrzymy się bliżej różnym aspektom oddziaływania ks. Skibniewskiego oraz wpływowi, jaki wywarł on na otaczającą go wspólnotę.

Kluczowe wnioski:
 • Ks. Skibniewski angażuje się w pomoc ubogim i organizację zbiórek żywności.
 • Zainicjował szereg działań mających na celu aktywizację młodzieży.
 • Dbа o zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.
 • Jest autorytetem i ważną postacią dla wielu parafian.
 • Przyczynił się do integracji i zżycia lokalnej społeczności.

Ks. Piotr Skibniewski wsparciem dla potrzebujących

Ks. Piotr Skibniewski od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i pomoc potrzebującym. Jako proboszcz parafii organizuje liczne zbiórki żywności, ubrań oraz środków finansowych, które następnie przekazuje ubogim rodzinom, samotnym matkom i osobom starszym. Ksiądz Piotr znany jest z tego, że zawsze wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Duchowny aktywnie współpracuje też z lokalnymi organizacjami charytatywnymi i jadłodajniami dla ubogich. Co roku koordynuje przy parafii akcję „Podziel się posiłkiem”, podczas której parafianie i okoliczni mieszkańcy przynoszą do świątyni artykuły spożywcze i chemii gospodarczej. Zebrane dary trafiają następnie do konkretnych rodzin znajdujących się w potrzebie.

Oprócz tego ks. Piotr Skibniewski regularnie odwiedza osoby chore, samotne i w podeszłym wieku, aby wesprzeć je duchowo i materialnie. Zawsze służy radą, dobrym słowem, a często również konkretną pomocą finansową czy rzeczową. Wielokrotnie z własnej inicjatywy i ze środków parafialnych opłacał np. leki lub drobne remonty mieszkań najbardziej potrzebującym.

Pomoc socjalna i stypendia dla dzieci z ubogich rodzin

Oprócz bezpośredniego zaangażowania w zbiórki i dystrybucję darów, ks. Piotr Skibniewski zabiega też o wsparcie potrzebujących ze środków instytucjonalnych. Występuje do ośrodków pomocy społecznej w celu przyznania konkretnym osobom zasiłków, obiadów szkolnych dla dzieci czy dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo, angażuje się w pozyskiwanie stypendiów i wyprawek szkolnych dla uczniów z ubogich rodzin.

Dzięki aktywności i wrażliwości ks. Piotra wiele osób i rodzin w kryzysowych sytuacjach otrzymało niezbędne wsparcie, co pozwoliło im przetrwać trudny okres i poprawić swoją sytuację życiową. Jest on prawdziwym filarem lokalnej społeczności jeśli chodzi o pomoc społeczną i charytatywną.

Ks. Skibniewski propagatorem wiary i tradycji

Oprócz aktywnej działalności charytatywnej, ks. Piotr Skibniewski zasługuje także na uznanie jako propagator tradycji, kultury chrześcijańskiej i dziedzictwa religijnego. Zarówno podczas mszy i kazań, jak i w codziennych kontaktach ze swoimi parafianami nieustannie zachęca do pogłębiania wiary, modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach.

Jako duszpasterz ksiądz Piotr dba o zachowanie lokalnych tradycji, obrzędów i obyczajów o religijnym rodowodzie. Osobiście angażuje się w organizację uroczystości Bożego Ciała czy misteriów Męki Pańskiej, zachęca też wiernych do włączania się w przygotowania i przebieg tych wydarzeń. Angażuje również dzieci i młodzież w szkolne jasełka i roraty.

Katecheza i pielgrzymki

Bardzo ważnym obszarem aktywności ks. Piotra Skibniewskiego jest także szerzenie edukacji religijnej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi interesujące katechezy, angażuje młodych ludzi do czytania Pisma Świętego, zachęca do dyskusji na tematy wiary. Organizuje również wyjazdy do sanktuariów maryjnych i pielgrzymki (m.in. na Jasną Górę), dzięki czemu młodzi wierni mogą przeżywać swoją religijność w gronie rówieśników.

Nieustanne dociekania teologiczne i poszukiwanie Boga prowadzone przez ks. Piotra wraz z parafianami owocują głębszą i bardziej świadomą wiarą całej wspólnoty. Jest on prawdziwym przewodnikiem duchowym, który jednoczy ludzi we wspólnym wyznawaniu i przeżywaniu Ewangelii.

Czytaj więcej:Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje

Zaangażowanie ks. Skibniewskiego na rzecz młodzieży

Ks. Piotr Skibniewski widzi potrzebę aktywizacji lokalnej młodzieży i stwarzania jej alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu. Już na początku swojej posługi w parafii zorganizował grupę ministrancką liczącą kilkunastu chłopców, którzy systematycznie służą do mszy i pomagają księdzu. Z czasem grupa ta zaczęła organizować także inne działania formacyjne i rekreacyjne skierowane do młodych parafian.

Kolejnym projektem zainicjowanym przez ks. Piotra były warsztaty teatralne dla młodzieży, które zaowocowały przygotowaniem jasełek bożonarodzeniowych wystawianych przez młodych aktorów dla całej parafii. Angażując zdolności i talenty lokalnej młodzieży udało mu się scalić grupę aktywnych parafian i zaszczepić w nich pasję do wspólnego działania.

Obóz młodzieżowy

Najnowszym pomysłem ks. Piotra jest zorganizowanie wyjazdowego obozu formatywno-wypoczynkowego dla młodych parafian. W pierwszej edycji wzięła w nim udział grupa ponad 20 nastolatków. Podczas 10-dniowego pobytu mieli okazję do modlitwy, dyskusji z zaproszonymi gośćmi na tematy wiary i moralności, a także wspólnego uprawiania sportu, śpiewu i zabawy.

Inicjatywy podejmowane przez księdza Piotra mają pozytywny wpływ na setki młodych ludzi z parafii i okolic. Pozwalają im ciekawie i pożytecznie spędzać czas wolny, rozwijają kreatywność, integrują ze sobą. Co najważniejsze - ukazują piękno Ewangelii i pomagają młodym odnaleźć się we wspólnocie Kościoła.

Działalność charytatywna ks. Piotra Skibniewskiego

Zdjęcie Ks. Piotr Skibniewski: Działalność i wpływ na wspólnotę

Jak już wspomniano we wcześniejszych akapitach, ks. Piotr Skibniewski przejawia ogromne zaangażowanie w szeroko pojętą działalność charytatywną. Nie poprzestaje przy tym jedynie na zachęcaniu wiernych do pomocy potrzebującym, ale sam wielokrotnie organizuje konkretne inicjatywy pomocowe i czynnie angażuje się w ich realizację.

Do największych akcji dobroczynnych podjętych z inicjatywy księdza Piotra w ostatnich latach należą:

 • coroczna zbiórka żywności w ramach akcji "Podziel się posiłkiem" dla kilkudziesięciu potrzebujących rodzin z parafii i okolic,
 • zbiórka pieniędzy na zakup wózka inwalidzkiego dla 9-letniego Bartka chorego na dziecięce porażenie mózgowe,
 • comiesięczna pomoc finansowa dla 3 samotnych matek znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej
 • dofinansowanie leczenia i rehabilitacji 5-letniej Zuzi chorej na rdzeniowy zanik mięśni.

Angażując się w tego typu konkretne działania pomocowe ksiądz Piotr daje świadectwo Ewangelii miłosierdzia i solidarności z potrzebującymi. Jednocześnie pociąga swoim przykładem setki parafian, którzy chętnie włączają się we wspieranie lokalnych inicjatyw dobroczynnych. Łącząc wysiłki i zasoby całej wspólnoty udaje się nieść realną pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Wpływ ks. Skibniewskiego na życie parafian

Dzięki swojej charytatywnej postawie i działaniom ks. Piotr Skibniewski zdobył ogromny autorytet i uznanie wśród parafian. Jest niekwestionowanym liderem, za którym podążają i któremu ufają wszyscy członkowie tutejszej wspólnoty. Także osoby niewierzące lub niepraktykujące wyrażają szacunek i sympatię dla jego osoby.

O popularności ks. Piotra świadczy rekordowa frekwencja podczas odprawianych przez niego niedzielnych mszy św. Kościół wypełnia się wówczas po brzegi wiernymi, którzy przychodzą posłuchać jego kazań i porad duchowych. Ksiądz cieszy się też niezwykłym zaufaniem jako spowiednik - przed jego konfesjonałem ustawiają się długie kolejki penitentów.

Niezmierzone oddanie ks. Piotra Bogu i ludziom oraz jego heroiczne wręcz zaangażowanie sprawiają, że stał się on prawdziwym filarem tej lokalnej społeczności - człowiekiem, bez którego trudno wyobrazić sobie jej funkcjonowanie.

Oddanie ks. Skibniewskiego społeczności lokalnej

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy podkreślić, iż ks. Piotr Skibniewski swoją wszechstronną działalnością wywarł ogromny, pozytywny wpływ na całą lokalną społeczność. Jako charytatywny duszpasterz, animator życia religijnego i społecznik zdobył uznanie i szacunek wszystkich grup parafian.

Kluczowe obszary jego oddziaływania ilustruje poniższa tabela:

Jak widać, za sprawą niezwykłego oddania ks. Piotra Skibniewskiego cała parafia funkcjonuje jak jeden organizm - zintegrowana, aktywna i nastawiona na pomoc słabszym. Dzięki niemu ubodzy otrzymują wsparcie, dzieci i młodzież znajdują dla siebie pożyteczne zajęcia, starsi czują się dowartościowani, a wszyscy razem tworzą zżytą, przyjazną wspólnotę.

Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto mógłby zastąpić ks. Piotra w roli duchowego przewodnika i społecznego animatora tej parafii. Jego osoba na zawsze już wpisała się w jej tożsamość.

Podsumowanie

Ks. Piotr Skibniewski to niezwykły kapłan, który od lat aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności. Organizuje pomoc potrzebującym, wspiera rozwój dzieci i młodzieży, pogłębia wiarę parafian. Każdego dnia daje świadectwo głębokiej wiary, bezinteresowności i poświęcenia dla innych.

Dzięki swej różnorodnej działalności charytatywnej, duszpasterskiej i społecznej ks. Piotr zjednuje sobie ogólny szacunek i stał się autorytetem całej parafii. Jego osoba na zawsze już wpisała się w tożsamość i historię tej wspólnoty.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Krzyżówka: miasto nad Odrą, 6 liter, na O - sprawdź swoją wiedzę!
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły