Masturbacja grzechem ciężkim? Nauczanie papieża i Kościoła

Masturbacja grzechem ciężkim? Nauczanie papieża i Kościoła
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski27 maja 2024 | 6 min

Czy masturbacja to grzech papież i Kościół długo uznawali za wielki występek? Ta delikatna kwestia wzbudzała i nadal budzi wiele kontrowersji. W artykule przyjrzymy się dokładnie stanowisku Watykanu względem samogwałtu oraz nauczaniu kolejnych papieży na ten temat. Poznamy też biblijne przesłanki mówiące o grzeszności masturbacji oraz skutki, jakie ta praktyka może mieć według nauki Kościoła.

Kluczowe wnioski:
 • Papieże niezmiennie potępiali masturbację jako grzech ciężki, ale nie zawsze była to jednoznaczna wykładnia.
 • Kościół przywołuje argumenty biblijne wskazujące, że onanizm jest postępkiem grzesznym i nagannym.
 • Watykańskie nauczanie określa możliwe negatywne konsekwencje obcowania z samym sobą.
 • W historii nie brakowało głosów i poglądów kwestionujących masowe potępienie masturbacji.
 • Stanowisko papieży zmieniało się na przestrzeni wieków, choć ostatecznie trwało przy tradycyjnym nakazie abstynencji.

Czy masturbacja według papieża to grzech ciężki?

Tematem masturbacji, czyli obcowania płciowego z samym sobą, zajmowała się Stolica Apostolska wielokrotnie. Poglądy na temat czy masturbacja to grzech ewoluowały przez wieki, jednak Watykan niezmiennie uznawał tę praktykę za naganną i sprzeciwiającą się nakazom Bożym.

Głos papieży od zawsze był jednoznaczny - masturbacja to grzech ciężki, będący aktem niemoralnym i sprzecznym z wiarą. Kościół katolicki odrzucał stanowisko, że samogwałt nie jest wykroczeniem, traktując go jako grzech wymagający ekspiacji i pokuty.

Chociaż hierarchowie deklarowali czasem łagodniejsze stanowisko mówiąc, że masturbacja to grzech niewybaczalny tylko przy pewnych okolicznościach, generalnie potępiano tę praktykę bez wyjątków. Teolodzy podchodzili do tematu rygorystycznie, wskazując na fizyczne, psychiczne i duchowe niebezpieczeństwa samogwałtu.

Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku określa jednoznacznie, że "tradycja nauczająca, oparta na Piśmie Świętym, ukazującym masturbację jako czyn wewnętrznie i poważnie nieuporządkowany, nakazuje zachować wewnątrz tej dziedziny czystość" (KKK 2396). To kwalifikuje masturbację jako grzech ciężki według nauczania papieży.

Kościół katolicki o samogwałcie - stanowisko Watykanu

Watykan przez lata zajmował bardzo negatywne stanowisko wobec masturbacji. Powołując się na Biblię oraz długą tradycję chrześcijańską, uważano masturbację za grzech ciężki, niegodną praktykę prowadzącą na drogę potępienia. Purytańskie nastawienie do ludzkiej seksualności nie pozostawiało wątpliwości - samogwałt oznaczał wypaczenie natury.

Święty Alfons Liguori, doktor Kościoła, w swoim dziele "Theologia moralis" z 1753 roku wskazywał, że masturbacja to grzech ciężki, ponieważ wiąże się z rozwiązłością i żądzą. Twórcy nauk o moralności nieodmiennie potępiali ten "grzech samolubny", wyraźnie urągający nauczaniu o czystości.

Jeszcze przed Soborem Watykańskim II Kościół katolicki traktował masturbację jako ciężkie wykroczenie przeciwko przykazaniom, zbliżając aspekt grzechu w tej dziedzinie do obrazy czynów przeciwnych naturze. Wskazywano na krzywdę wyrządzoną samemu sobie i zaprzeczenie fundamentalnej prawdzie, jaką jest przekazywanie życia.

Chociaż po latach zmiana społeczna przyniosła bardziej wyważone podejście, a Watykan w niektórych przypadkach zaczął postrzegać tę kwestię łagodniej, wciąż czy masturbacja to grzech - oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej pozostaje niezmienne od wieków.

 • Katechizm Kościoła Katolickiego potępia masturbację jako akt "wewnętrznie nieuporządkowany".
 • Praktyka ta narusza integralność osoby, neguje wymiar prokreacyjny seksu i jest sprzeczna z miłością oblubieńczą.
 • Chociaż Watykan dawniej traktował masturbację znacznie surowiej, nadal jest ona uważana za odstępstwo od norm moralnych i Bożych nakazów.

Nauczanie Kościoła na temat masturbacji w Biblii

Argumenty Stolicy Apostolskiej przeciwko masturbacji biorą się przede wszystkim z nauczania zawartego w Biblii. Papieże, biskupi i teolodzy wielokrotnie przywoływali fragmenty Pisma Świętego, które miałyby wskazywać na to, że masturbacja to grzech ciężki.

Najbardziej bezpośrednim fragmentem dotyczącym tej kwestii jest historia Onana, syna Judy. Gdy ten według prawa lewirackich zaniedbał obowiązek spłodzenia potomka z wdową po bracie, "rozlewał na ziemię, ilekroć obcował ze swą żoną bratową, aby nie dać potomstwa bratu swemu" (Księga Rodzaju 38:9). Postępek ten został napiętnowany, a Onan za swoją niewłaściwą postawę surowo ukarany przez Jahwe.

Inny fragment biblijny, któremu teolodzy chętnie przypisują odtętności do masturbacji, to słowa Chrystusa o "grzechach wynikających z wnętrza i te właśnie kalają człowieka" (Ewangelia Marka 7:20). Miałyby się one odnosić m.in. do samogwałtu jako wypływającego ze złych pragnień.

Liczne wzmianki na temat "grzechów cielesnych", nieczystości seksualnej, czy obrazy rodzicielstwa pozwalają uzasadniać przekonanie, że już w najstarszych źródłach chrześcijańskiej doktryny masturbacja to grzech ciężki, choć niektórzy egzegeci podchodzą do tych odniesień z rezerwą.

Czytaj więcej: Grzech zaniedbania: konsekwencje zaniechania dobra i obojętności

Stanowisko św. Jana Pawła II na temat onanizmu

Jednym z najważniejszych współczesnych autorytetów Kościoła w temacie nauczania o czystości i sprzeciwianiu się samogwałtowi był papież Jan Paweł II. Karol Wojtyła w swoich licznych wypowiedziach i pismach bardzo stanowczo potępiał masturbację jako grzech ciężki.

Głos przyszłego papieża w tej sprawie rozległ się już w 1960 roku na Soborze Watykańskim II. Jan Paweł II, wówczas arcybiskup Krakowa, nawoływał do jasnego i czytelnego potępienia masturbacji jako grzechu ciężkiego. Według jego słów należało określić, że stanowi ona czyn "wewnętrznie zły".

W swojej słynnej książce "Miłość i odpowiedzialność" z 1960 roku Wojtyła określił samogwałt jako "wypaczenie i pomniejszenie wartości miłości". Papież stwierdził, że masturbacja to grzech ciężki, ponieważ zaprzecza istocie ludzkiego obcowania płciowego i Boskiej idei przekazywania życia.

Podsumowanie

Zdjęcie Masturbacja grzechem ciężkim? Nauczanie papieża i Kościoła

Kościół katolicki od wieków zajmował nieugięte stanowisko wobec masturbacji, uznając ją za grzech ciężki. Kolejni papieże, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, konsekwentnie potępiali tę praktykę jako występek przeciwko nakazom Bożym. Choć dla niektórych masturbacja to grzech niewybaczalny tylko w określonych okolicznościach, generalnie Watykan uznawał ją za akt niemoralny, godzący w integralność człowieka.

Z pewnością pytanie "czy masturbacja to grzech" nie miało dla nauczycieli Kościoła łatwej odpowiedzi. Stanowisko papieży ewoluowało, ale pozostawało negatywne, choć możliwe, że w przyszłości Watykan zajmie bardziej wyważone stanowisko. Doktryna wiąże się z konsekwencjami duchowymi, psychicznymi i zdrowotnymi, które wynikać mają z samogwałtu. Niewątpliwie kwestia ta wciąż wzbudza kontrowersje.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły