Miłujcie się wzajemnie: Jak żyć według słów Chrystusa?

Miłujcie się wzajemnie: Jak żyć według słów Chrystusa?
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski19 lutego 2024 | 5 min

Miłujcie się wzajemnie tekst to fundamentalne przykazanie, które Jezus dał swoim uczniom. Wskazuje ono, jak chrześcijanie powinni odnosić się do siebie nawzajem oraz do wszystkich ludzi, aby żyć w zgodzie z naukami Chrystusa. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę oznacza to wezwanie do miłości bliźniego i jak je realizować w praktyce?

Kluczowe wnioski:
  • Miłość bliźniego to podstawa chrześcijańskiego życia we wspólnocie
  • Obejmuje ona także miłość do nieprzyjaciół i tych, którzy nam zawinili
  • Realizacja tej zasady może być trudna, ale daje prawdziwą radość
  • Miłość powinna przejawiać się w codziennych czynach i postawach
  • To fundamentalne przesłanie Ewangelii, warte głębszego zastanowienia

Jak miłować bliźniego według Chrystusa

Jezus w Kazaniu na Górze mówi: "miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5, 44). To radykalne wezwanie do miłości obejmującej także wrogów stanowi sedno nauki Chrystusa o miłości bliźniego.

Miłość ta ma wykraczać poza zwyczajną życzliwość czy przyjaźń. Jak tłumaczy św. Augustyn, chodzi o "miłość, która kocha nieprzyjaciół". Oznacza to, że mamy okazywać dobro nawet tym, którzy nam zawinili i żywią do nas niechęć.

Dlaczego miłowanie nieprzyjaciół jest trudne?

Naturalnym odruchem jest odwzajemnianie się dobrem za dobro, a złem za zło. Miłość do nieprzyjaciół przekracza ten schemat - nakazuje odpowiadać dobrem na zło. Jest to ogromne wyzwanie dla ludzkiej natury i może wydawać się wręcz nieracjonalne.

Jednak Jezus nie tylko głosił tę radykalną miłość, ale sam ją urzeczywistnił - przebaczając swoim prześladowcom i modląc się za nich na krzyżu. Tym samym dał przykład, jak realizować to przykazanie w praktyce.

Dlaczego miłość bliźniego jest ważna dla chrześcijan

Przykazanie miłości bliźniego stanowi sedno nauki Jezusa: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Te słowa pokazują, że miłość powinna być fundamentem życia chrześcijańskiego.

Zdaniem św. Jana, miłość jest wręcz istotą chrześcijaństwa: "Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga" (1 J 4, 7). Oznacza to, że kto nie kocha bliźniego, nie poznał jeszcze Boga i nie doświadczył Jego miłości.

Dlatego miłość bliźniego jest nie tylko moralnym nakazem, lecz drogą do komunii z Bogiem. Jednocześnie zaś buduje prawdziwą wspólnotę między ludźmi: gdy kochamy siebie nawzajem, stajemy się jednością.

Czytaj więcej:Jan Paweł II oczami dziecka: Wzruszające wspomnienia i lekcje

Jak rozumieć przykazanie miłości wg Ewangelii

Ewangelia precyzuje, że przykazanie miłości bliźniego zawiera się w dwóch zasadach. Pierwsza brzmi: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22, 37). Jest to najważniejsze i największe przykazanie.

Nierozłącznie z nim związane jest drugie przykazanie: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego" (Mt 22, 39). Oznacza to, że nasza miłość do ludzi powinna być oparta na miłości do Boga i z niej wypływać. Jednocześnie zaś winna być tak samo bezinteresowna i bezwarunkowa jak miłość Boga do nas.

Ewangelia poszerza rozumienie "bliźniego" - nie jest nim wyłącznie osoba z najbliższego kręgu. Bliźnim może być każdy napotkany człowiek, który potrzebuje naszej pomocy. Taka uniwersalna miłość prowadzi do jedności całej ludzkości.

Miłość bliźniego fundamentem życia we wspólnocie

Zdjęcie Miłujcie się wzajemnie: Jak żyć według słów Chrystusa?

Ideał chrześcijańskiej miłości opisuje św. Paweł: "miłość cierpliwa jest, łaskawa jest... nie szuka swego..." (1 Kor 13, 4-5). Jest ona podstawą wszelkich cnót i buduje autentyczną wspólnotę.

Cechy miłości chrześcijańskiej Znaczenie dla wspólnoty
Bezinteresowność Krzewi atmosferę zaufania
Wyrozumiałość Umożliwia wzajemne zrozumienie

Dzięki takiej postawie możliwe jest budowanie trwałych, opartych na szacunku relacji. Chrześcijanie uznają godność każdego człowieka, bo widzą w nim dziecko Boże. Dlatego kochają wszystkich - także tych trudnych i wrogów.

Zastosowanie zasady miłości bliźniego w życiu codziennym

Wcielanie w życie ideału miłości bliźniego jest procesem. Można zacząć od drobnych gestów życzliwości i otwartości na potrzeby innych. Dobrym punktem wyjścia jest modlitwa o łaskę takiej miłości.

Istotne jest też wyzbycie się egoizmu, który zamyka nas na drugiego człowieka. Pomocne może być także stawianie siebie na miejscu osoby pokrzywdzonej czy potrzebującej - wówczas łatwiej okazać serce.

„Oto sposobność do okazania miłości bliźniemu: idzie biedak, wyciąga rękę. Ty masz, on nie ma, i prosi” - św. Augustyn

Dobre uczynki - dać jałmużnę, wysłuchać, pocieszyć - są prostymi aktami miłości możliwymi w życiu codziennym każdego chrześcijanina. Ważna jest stała gotowość niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Wówczas słowa Chrystusa staną się żywą prawdą.

Podsumowanie

Przykazanie "miłujcie się wzajemnie tak jak Ja was umiłowałem" stanowi sedno Ewangelii i całej nauki Jezusa o relacjach międzyludzkich. Oznacza ono, że chrześcijanie powinni kochać wszystkich ludzi - również nieprzyjaciół - na wzór bezinteresownej miłości samego Chrystusa.

Wcielanie tej radykalnej zasady "miłujcie się wzajemnie tekst" w życie nie jest łatwe, ale możliwe dzięki Bożej łasce. Nawet drobne, codzienne gesty życzliwości i otwartości na drugiego człowieka przybliżają do realizacji chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego.

5 Podobnych Artykułów

  1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
  2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
  3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
  4. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
  5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły