Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje i prośby

Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje i prośby
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski15 lutego 2024 | 7 min

Modlitwa wiernych na dziś to ważny element mszy świętej, podczas którego zanosimy nasze prośby do Boga. Jest to czas, aby poddać pod rozwagę Pana nasze radości i smutki, nadzieje i lęki. W modlitwie wiernych jednoczymy się jako wspólnota Kościoła i powierzamy Bogu to, co leży nam na sercu.

Kluczowe wnioski:
 • Modlitwa wiernych pozwala nam zawierzyć nasze sprawy Bogu.
 • Jest okazją do modlitwy w intencjach całego Kościoła i świata.
 • Jednoczy nas jako wspólnotę wierzących.
 • Pozwala wyrazić troskę o potrzebujących.
 • Przypomina o powszechności Kościoła wykraczającej poza lokalną parafię.

Modlitwa za kapłanów i zakonników

Kapłani i zakonnicy pełnią szczególną posługę w Kościele. Dlatego tak ważne jest, abyśmy otaczali ich naszą modlitwą i wsparciem. W modlitwie wiernych módlmy się o ich wierność powołaniu, gorliwość w głoszeniu Ewangelii i posłudze sakramentalnej. Prośmy także o nowe, święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego, aby przyszłe pokolenia wiernych również mogły korzystać z duchowej opieki.

Módlmy się także w intencji biskupów, odpowiedzialnych za prowadzenie diecezji i troszczących się o formację kapłanów. Niech Duch Święty umacnia ich w wierze i daje mądrość w podejmowaniu trudnych decyzji. Prośmy Boga, aby obdarzył ich siłą i cierpliwością w pełnieniu ich misji.

Wsparcie modlitewne dla duchownych

Nasza modlitwa jest bezcennym wsparciem dla kapłanów i osób konsekrowanych. Pozwala im głębiej zaufać Bogu w chwilach zwątpienia i daje siłę w realizacji ich powołania. Dlatego pamiętajmy o nich każdego dnia w naszej osobistej modlitwie.

Warto także okazywać kapłanom wdzięczność i szacunek. Często zmagają się z trudnościami i niezrozumieniem. Nasz życzliwy uśmiech i dobre słowo może być dla nich umocnieniem. Prawdziwe owoce przyniesie modlitwa łączona z konkretną pomocą i troską o tych, którzy służą Bogu i ludziom.

Modlitwa wiernych o nawrócenie grzeszników

Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i wzywać ich do nawrócenia. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy modlili się o nawrócenie tych, którzy zagubili się i oddalili od Boga.

Módlmy się za tych, którzy utracili wiarę i zwątpili w miłość Boga. Prośmy, aby Duch Święty dotknął ich serc i na nowo rozpalił w nich pragnienie bliskości z Bogiem. Módlmy się także o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego.

Modlitwa źródłem łaski nawrócenia

Nasza modlitwa ma wielką moc, ponieważ Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Nieustannie wypraszajmy łaskę nawrócenia dla zagubionych grzeszników. Ufajmy, że miłosierny Bóg może dotrzeć do każdego ludzkiego serca i je odnowić.

Równocześnie starajmy się żyć autentycznie naszą wiarą. Nasze chrześcijańskie świadectwo może być inspiracją dla tych, którzy szukają Boga. Pamiętajmy, że każdy człowiek ma nieśmiertelną duszę, za którą Chrystus oddał swoje życie na krzyżu.

Czytaj więcej:Modlitwa za małżeństwo w kryzysie: Siła św. Judy

Modlitwa o pokój i pojednanie na świecie

Świat nękają nieustanne konflikty i wojny. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa o pokój i pojednanie między narodami. Prośmy Boga o ustanie przemocy, nienawiści i terroryzmu.

Módlmy się o mądrość dla przywódców politycznych, aby umieli rozwiązywać spory w duchu dialogu i szacunku dla godności każdego człowieka. Prośmy także o łagodzenie napięć między wyznawcami różnych religii, aby docenili to, co je łączy, a nie dzieli.

Panie, prowadź nas drogami pokoju. Spraw, abyśmy umieli wybaczać naszym nieprzyjaciołom i kochać tych, którzy nas prześladują.

Zaangażowanie w budowanie pokoju

Modlitwa to dopiero początek. Potrzebne jest też nasze konkretne zaangażowanie w budowanie pokoju. Tam, gdzie jesteśmy - w rodzinie, społeczności lokalnej czy kraju - starajmy się być apostołami pojednania. Niech nasza postawa otwartości i szacunku promieniuje na innych.

Małymi krokami, ale wytrwale budujmy lepszy świat, w którym ludzie różnych narodowości, kultur i religii będą żyli w pokoju jak bracia i siostry - dzieci jednego Ojca.

Modlitwa za chorych i cierpiących ludzi

Zdjęcie Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje i prośby

Wielu ludzi zmaga się z chorobami, cierpieniem fizycznym i duchowym. Pamiętajmy o nich w modlitwie wiernych. Módlmy się o siłę i cierpliwość dla chorych, cierpiących i ich rodzin.

Prośmy także o mądrość i troskliwość dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Niech nasza modlitwa będzie umocnieniem w ich trudnej i odpowiedzialnej posłudze.

Chorzy w szpitalach Starsi i samotni
Osoby niepełnosprawne Uzależnieni i bezdomni

Niech nasza modlitwa obejmie tych, którzy cierpią zarówno na ciele, jak i na duszy. Prośmy miłosiernego Boga, aby ulżył w cierpieniu wszystkim, którzy tego potrzebują i otaczał ich swoją ojcowską troską.

Modlitwa o dobre przygotowanie do śmierci

Przez modlitwę wiernych powierzajmy Bogu tych, którzy są bliscy śmierci. Módlmy się o łaskę szczerego żalu i przebaczenia dla konających, aby mogli odejść pojednani z Bogiem i ludźmi.

Prośmy także o wsparcie i pociechę dla rodzin przeżywających żałobę. Niech Bóg umocni ich wiarę i nadzieję, że ich bliscy żyją już wiecznym życiem w domu Ojca.

Przygotowanie do przejścia do wieczności

Każdy z nas kiedyś stanie przed bramą wieczności. Dlatego już teraz powinniśmy się dobrze przygotować na to ostateczne spotkanie z Bogiem. Regularna spowiedź, modlitwa, lektura Pisma Świętego i pomoc potrzebującym niech pomogą nam godnie przeżyć ziemskie życie.

Pamiętajmy też o modlitwie w intencji zmarłych. Wierzymy, że nawet po śmierci możemy wspomóc ich naszą modlitwą i ofiarowanymi w ich intencji Mszami Świętymi.

Modlitwa wiernych w intencji Ojca Świętego

Ojciec Święty jest następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła powszechnego. Jego posługa ma kluczowe znaczenie dla całego Ludu Bożego. Dlatego módlmy się za papieża Franciszka, aby mądrze i z pasterską troską prowadził Kościół.

Prośmy także, aby miał siły podołać licznym obowiązkom i wyzwaniom. Niech Bóg strzeże jego życia i zdrowia na długie lata dla dobra całego Kościoła. Módlmy się, aby jego nauczanie trafiało do serc wszystkich ludzi i przybliżało ich do Chrystusa.

 • Ojciec Święty potrzebuje naszej modlitwy i wsparcia w swojej misji.
 • Módlmy się za papieża o światło Ducha Świętego i siły w posłudze Piotrowej.

Niech nasza modlitwa wiernych obejmie zawsze tego, który z woli Chrystusa przewodzi całemu Kościołowi. Ufni w opiekę Maryi prośmy dla niego o potrzebne łaski.

Podsumowanie

Modlitwa wiernych na dziś odgrywa kluczową rolę we Mszy Świętej. Jest okazją, aby polecać Bogu to, co leży nam na sercu - nasze radości, smutki, nadzieje i obawy. Modlimy się w konkretnych intencjach, prosząc Boga o łaski dla całego świata i Kościoła.

Pamiętajmy, że modlitwa wiernych na dziś jednoczy nas jako wspólnotę wierzących. Wyrażamy w niej naszą wiarę w moc wstawiennictwa i zawierzenie miłosiernemu Bogu. Niech będzie dla nas okazją do modlitewnej troski o los całej ludzkości.

Najczęstsze pytania

Modlitwy wiernych na dziś najlepiej przygotować w oparciu o liturgię danego dnia i aktualne potrzeby świata. Intencje warto skonsultować z księdzem. Powinny być uniwersalne i dotyczyć Kościoła, papieża, świata itp. Można też dodać wezwania w intencjach lokalnej wspólnoty.

Zwykle modlitwę wiernych odczytuje lektor lub wyznaczona do tego osoba świecka. Zadaniem odczytującego jest wyraźne przedstawienie poszczególnych wezwań, na które zgromadzeni odpowiadają.

Tradcyjna odpowiedź wiernych na poszczególne wezwania modlitwy powszechnej to "Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie". Istnieją jednak również inne formuły, np. "Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie".

Modlitwa powszechna zwykle ma miejsce po liturgii słowa, a przed liturgią eucharystyczną. Stanowi ważny element Mszy Świętej i okazję do wspólnotowego błagania.

Intencje modlitwy wiernych są zwykle przygotowywane przez osobę prowadzącą lub odpowiedzialną za liturgię. Mogą także pochodzić od samych wiernych, którzy zgłaszają ważne dla nich prośby.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły