Obszar okolica: Rozwiązania krzyżówkowe

Obszar okolica: Rozwiązania krzyżówkowe
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski15.02.2024 | 4 min.

Obrzęd mszy świętej jest centralnym punktem liturgii Kościoła katolickiego. Sprawowana przez kapłana eucharystia upamiętnia Ostatnią Wieczerzę Jezusa z apostołami, kiedy to ustanowił on sakrament komunii świętej. Msza odprawiana jest ku czci Boga i dla zbawienia ludzi. W jej trakcie dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jest to zatem niezwykle doniosłe religijne wydarzenie.

Kluczowe wnioski:
 • Msza święta upamiętnia Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii przez Jezusa.
 • Podczas mszy następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
 • Jest ona sprawowana ku czci Boga i dla zbawienia ludzi.
 • Stanowi centralny punkt liturgii i najważniejszy obrzęd w Kościele katolickim.
 • Odprawiana jest przez kapłana, a wierni w niej uczestniczą.

Obrzęd mszy świętej w Kościele katolickim

Msza święta stanowi centralny punkt liturgii i najważniejszy obrzęd religijny w Kościele katolickim. Jest ona sprawowana ku czci Boga i dla zbawienia ludzi. Podczas mszy następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Odprawiana jest ona przez kapłana, a wierni w niej uczestniczą.

Msza upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, czyli komunii świętej. Dlatego stanowi ona pamiątkę tego wydarzenia i jest powtórzeniem tego, co wydarzyło się ponad 2 tys. lat temu. Dla katolików jest to zatem czas łączności z Chrystusem i pogłębiania swojej wiary.

Znaczenie i istota mszy dla wierzących

Msza święta ma ogromne znaczenie dla praktykujących katolików. Jest dla nich okazją do spotkania z Chrystusem i zjednoczenia z Nim. Stanowi centrum życia religijnego i duchowego wyznawców. Uczestnictwo we mszy jest też wyrazem wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła.

Z teologicznego punktu widzenia istotą mszy jest ofiara Chrystusa, w której uczestniczą zgromadzeni na niej wierni. Za sprawą konsekracji chleba i wina oraz przeistoczenia ich w Ciało i Krew Chrystusa, dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa za grzechy ludzi.

Przebieg liturgii mszy według przepisów Kościoła

Liturgia mszy świętej składa się z szeregu obrzędów i gestów o ustalonym porządku. Całość obrzędów mszy świętej zawarta jest w księdze zwanej Mszale Rzymskim i podlega określonym rygom. Porządek mszy dzieli się na kilka zasadniczych części.

 • Obrzędy wstępne (przygotowanie darów, akt pokuty, chwała na wysokości)
 • Liturgia Słowa (czytania, Ewangelia, homilia)
 • Liturgia Eucharystyczna (modlitwy eucharystyczne, przeistoczenie)
 • Obrzędy zakończenia (błogosławieństwo, rozesłanie)

Całość przeplatana jest odpowiednimi śpiewami i modlitwami. Kapłan wypowiada określone formuły, na które zgromadzeni odpowiadają.

Znaczenie poszczególnych elementów mszy

W liturgii mszalnej ważne jest znaczenie każdego słowa, gestu i obrzędu. Mają one głębokie znaczenie teologiczne i symboliczne. I tak na przykład znak krzyża na początku mszy oznacza nasze odkupienie na krzyżu, podniesienie hostii wskazuje na ofiarę Chrystusa, a komunia święta jednoczy nas z Nim.

Każdy najdrobniejszy fragment mszy niesie ze sobą bogactwo treści i odniesień do wiary katolickiej.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie i przeżywanie każdego elementu liturgii przez uczestników niedzielnej czy świątecznej mszy świętej.

Czytaj więcej:Nuty PDF: Skarbnica muzyczna online

Rola kapłana i świeckich podczas sprawowania Eucharystii

Kapłan Świeccy (wierni)
- przewodniczy mszy i dokonuje konsekracji - aktywnie w niej uczestniczą
- wypowiada słowa modlitw i gesty - odpowiadają na wezwania kapłana
- głosi homilię - śpiewają pieśni
- udziela komunii świętej - przyjmują komunię świętą

Podział ról odzwierciedla hierarchiczny model Kościoła - duchowni kierują liturgią, zaś świeccy w niej uczestniczą z wiarą i zaangażowaniem. Wszyscy jednak razem tworzą wspólnotę i razem oddają cześć Bogu.

Zarówno kapłan, jak i zwykli uczestnicy mają więc do spełnienia określone funkcje, aby msza mogła zostać godnie odprawiona i przynieść pożądane owoce duchowe. Dzięki temu można mówić o prawdziwie wspólnotowym wymiarze każdej liturgii eucharystycznej.

Podsumowanie

Zdjęcie Obszar okolica: Rozwiązania krzyżówkowe

Msza święta jest najważniejszym obrzędem religijnym w Kościele katolickim i stanowi centrum życia duchowego jego wyznawców. Artykuł przybliża istotę mszy, jej znaczenie dla wierzących oraz przedstawia przebieg poszczególnych obrzędów mszy świętej zgodnie z zasadami liturgii.

Podkreślono, że msza upamiętnia Ostatnią Wieczerzę Jezusa i ustanowienie przez Niego Eucharystii. Ma zatem kluczowe znaczenie dla katolików, dla których stanowi spotkanie z Chrystusem. Omówiono role kapłana jako przewodniczącego liturgii oraz wiernych jako wspólnoty aktywnie w niej uczestniczącej.

Najczęstsze pytania

Msza święta jest najważniejszym obrzędem religijnym w Kościele katolickim. Upamiętnia Ostatnią Wieczerzę Jezusa i ustanowienie przez Niego sakramentu Eucharystii. Jest spotkaniem i zjednoczeniem z Chrystusem. Stanowi centrum praktyk religijnych.

Kapłan przewodniczy mszy świętej, wypowiada formuły modlitw i dokonuje przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Głosi także homilię i udziela komunii świętej.

Należy aktywnie w niej uczestniczyć, odpowiadać na wezwania kapłana, śpiewać, przyklękać w odpowiednich momentach. Ważna jest skupiona postawa i zaangażowanie.

Przyjęcie komunii świętej oznacza zjednoczenie z Chrystusem i z Kościołem katolickim. Jest wyznaniem wiary w realną obecność ciała i krwi Jezusa w postaci chleba i wina.

Msza składa się m.in. z obrzędów wstępnych, liturgii słowa, liturgii eucharystycznej a także obrzędów zakończenia. Całość podzielona jest na ściśle określone części.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Krzyżówka: miasto nad Odrą, 6 liter, na O - sprawdź swoją wiedzę!
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły