Parafia Bełk intencje: Twoje intencje na mszę świętą

Parafia Bełk intencje: Twoje intencje na mszę świętą
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski23.02.2024 | 11 min.

Parafia bełk intencje to dobra okazja, aby wesprzeć naszych bliskich modlitwą i zamówić intencję mszalną. Msze święte odprawiane są regularnie w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i stanowią okazję do modlitwy w konkretnych intencjach. Zamawiając intencję, możemy modlić się w intencji zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla najbliższych, za dusze zmarłych lub w innej ważnej dla nas sprawie.

Kluczowe wnioski:
 • Parafia umożliwia zamówienie intencji mszalnych za bliskich żyjących i zmarłych.
 • Msze święte z intencjami odprawiane są regularnie w kościele parafialnym.
 • Intencja to okazja do modlitwy w ważnej dla nas sprawie.
 • Zamówić intencję można osobiście w kancelarii lub telefonicznie.
 • Termin realizacji intencji należy uzgodnić z kancelarią parafialną.

Jak zgłosić intencję w parafii Bełk?

Aby zgłosić intencję mszalną w parafii Bełk, należy skontaktować się bezpośrednio z kancelarią parafialną. Kancelaria mieści się przy kościele pw. św. Mikołaja w Bełku i jest czynna w godzinach urzędowania parafii.

Intencje można zgłaszać osobiście w kancelarii parafialnej w wyznaczonych godzinach. Drugą opcją jest kontakt telefoniczny z kancelarią i zamówienie intencji przez telefon.

Podczas zgłaszania intencji mszalnej należy podać imię i nazwisko osoby, w intencji której ma być odprawiona Msza Święta, a także preferowany termin jej odprawienia. Termin realizacji intencji należy skonsultować z pracownikami kancelarii, aby upewnić się, że jest on możliwy do zrealizowania.

Opłatę za intencję mszalną uiszcza się zwykle w kancelarii parafialnej. Można to zrobić osobiście lub przelewem bankowym na konto parafii.

Jakie informacje potrzebne są do zgłoszenia intencji?

Aby prawidłowo zgłosić intencję mszalną, potrzebne są następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby, za którą ma być odprawiona Msza Święta
 • Określenie, czy intencja dotyczy osoby zmarłej, czy żyjącej
 • Preferowana data odprawienia Mszy Świętej z intencją

Podanie tych informacji pozwoli pracownikom kancelarii sprawnie przyjąć intencję i umieścić ją w grafiku nabożeństw parafialnych.

Intencje mszalne w kościele pw. św. Mikołaja w Bełku

Kościół pw. św. Mikołaja w miejscowości Bełk jest świątynią parafialną miejscowej wspólnoty wiernych. Regularnie odprawiane są w nim Msze Święte z intencjami parafian.

Intencje mszalne przyjmowane są przez kancelarię parafialną, a następnie umieszczane w grafiku nabożeństw. Wierni uczestnicząc we Mszach Świętych w kościele parafialnym modlą się w wybranych przez siebie intencjach.

Kościół w Bełku to świątynia o bogatej historii i tradycji. Stanowi ważne centrum religijnego życia lokalnej społeczności. Dla wielu parafian udział we Mszy Świętej i modlitwa w wybranych intencjach stanowi istotny wymiar praktykowania wiary.

Harmonogram Mszy Świętych z intencjami

Msze Święte z intencjami wiernych odprawiane są w kościele parafialnym w Bełku codziennie. Szczegółowy harmonogram nabożeństw znajduje się na stronie parafii oraz w gablocie parafialnej.

Intencje grupowane są w bloki tematyczne, np. w danym tygodniu modlimy się w intencjach osób chorych i cierpiących, a w kolejnym - za zmarłych parafian.

Czytaj więcej:Jakie czytania na 28 niedzielę zwykłą rok A? Unikaj błędów!

Odprawienie Mszy Świętej w intencji bliskich osób

parafia bełk intencje to dobry sposób, aby modlić się w intencji żyjących - naszych bliskich, rodziny, przyjaciół. Warto ofiarować Mszę Świętą i powierzyć Bogu w modlitwie to, co jest dla nas ważne.

Intencja mszalna to prosba wiernych skierowana do Boga za pośrednictwem kapłana odprawiającego Mszę Świętą. Może dotyczyć różnych potrzeb duchowych i doczesnych.

Zamawiając intencję mszalną w parafii Bełk, możemy modlić się np. o łaskę wiary dla niewierzących członków rodziny, o powrót do zdrowia bliskiej osoby, o Boże błogosławieństwo dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

Jakie intencje można zamówić za żyjących?

Najczęstsze intencje mszalne w kościele pw. św. Mikołaja w Bełku za osoby żyjące to modlitwy o:

 • Zdrowie i Bożą opiekę
 • Łaskę nawrócenia dla niewierzących lub odpadających od wiary
 • Pomyślność w życiu rodzinnym i zawodowym
 • Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

Możliwe jest jednak zamówienie Mszy Świętej w dowolnej ważnej intencji.

Msze święte w intencji zmarłych w parafii Bełk

Zdjęcie Parafia Bełk intencje: Twoje intencje na mszę świętą

Jednym z ważnych celów intencji mszalnych jest modlitwa wstawiennicza za dusze zmarłych. W Kościele katolickim wierzymy, że modlitwa i zamawianie Mszy Świętych w intencjach zmarłych pomaga im dostąpić zbawienia i uwolnienia z czyśćca.

Parafia pw. św. Mikołaja w Bełku umożliwia wiernym zamawianie intencji mszalnych za zmarłych członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Intencje te realizowane są podczas Mszy Świętych odprawianych w kościele parafialnym.

Jakie informacje podać przy intencji za zmarłych?

Zamawiając intencję mszalną za zmarłych, należy podać:

 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Datę śmierci

Opcjonalnie można też określić stopień pokrewieństwa ze zmarłym, np. "za śp. Jana Kowalskiego, męża".

Wsparcie potrzebujących poprzez intencje mszalne

Intencje mszalne to nie tylko forma modlitwy w prywatnych intencjach. To także sposób wspierania inicjatyw kościelnych, działalności charytatywnej i pomocy potrzebującym.

Parafianie z Bełka chętnie włączają się w akcje zamawiania intencji mszalnych na rzecz misji, budowy świątyń czy wsparcia ubogich. Dochód z takich intencji przekazywany jest na te cele.

Przykładowe intencje mszalne na rzecz potrzebujących to modlitwy w intencjach:

 • Misji w Afryce i Azji
 • Budowy kościoła w Ugandzie
 • Pomocy samotnym matkom
 • Wsparcia domu dziecka

Dzięki intencjom mszalnym parafia Bełk włącza się w dzieła charytatywne Kościoła.

Modlitwa w intencjach parafian z Bełka

Intencje mszalne to także okazja do modlitwy w potrzebach całej wspólnoty parafialnej. Kapłani regularnie odprawiają Msze Święte w intencjach parafian z Bełka.

Przykładowe intencje mszalne za parafian to:

 • O jedność i miłość we wspólnocie parafialnej
 • O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
 • W intencji dzieci i młodzieży
 • O dary Ducha Świętego i wzrost wiary dla parafian

Dzięki włączaniu się w te intencje, parafianie mogą razem prosić Boga o potrzebne łaski dla swojej wspólnoty parafialnej.

Jak zgłosić intencję w parafii Bełk?

Aby zgłosić intencję mszalną w parafii Bełk, należy skontaktować się bezpośrednio z kancelarią parafialną. Kancelaria mieści się przy kościele pw. św. Mikołaja w Bełku i jest czynna w godzinach urzędowania parafii. Intencje można zgłaszać osobiście w kancelarii parafialnej w wyznaczonych godzinach. Drugą opcją jest kontakt telefoniczny z kancelarią i zamówienie intencji przez telefon.

Podczas zgłaszania intencji mszalnej należy podać imię i nazwisko osoby, w intencji której ma być odprawiona Msza Święta, a także preferowany termin jej odprawienia. Termin realizacji intencji należy skonsultować z pracownikami kancelarii, aby upewnić się, że jest on możliwy do zrealizowania. Opłatę za intencję mszalną uiszcza się zwykle w kancelarii parafialnej. Można to zrobić osobiście lub przelewem bankowym na konto parafii.

Jakie informacje potrzebne są do zgłoszenia intencji?

Aby prawidłowo zgłosić intencję mszalną, potrzebne są następujące informacje: Imię i nazwisko osoby, za którą ma być odprawiona Msza Święta, określenie, czy intencja dotyczy osoby zmarłej, czy żyjącej oraz preferowana data odprawienia Mszy Świętej z intencją. Podanie tych informacji pozwoli pracownikom kancelarii sprawnie przyjąć intencję i umieścić ją w grafiku nabożeństw parafialnych.

Intencje mszalne w kościele pw. św. Mikołaja w Bełku

Kościół pw. św. Mikołaja w miejscowości Bełk jest świątynią parafialną miejscowej wspólnoty wiernych. Regularnie odprawiane są w nim Msze Święte z intencjami parafian. Intencje mszalne przyjmowane są przez kancelarię parafialną, a następnie umieszczane w grafiku nabożeństw. Wierni uczestnicząc we Mszach Świętych w kościele parafialnym modlą się w wybranych przez siebie intencjach.

Kościół w Bełku to świątynia o bogatej historii i tradycji. Stanowi ważne centrum religijnego życia lokalnej społeczności. Dla wielu parafian udział we Mszy Świętej i modlitwa w wybranych intencjach stanowi istotny wymiar praktykowania wiary.

Harmonogram Mszy Świętych z intencjami

Msze Święte z intencjami wiernych odprawiane są w kościele parafialnym w Bełku codziennie. Szczegółowy harmonogram nabożeństw znajduje się na stronie parafii oraz w gablocie parafialnej. Intencje grupowane są w bloki tematyczne, np. w danym tygodniu modlimy się w intencjach osób chorych i cierpiących, a w kolejnym - za zmarłych parafian.

Odprawienie Mszy Świętej w intencji bliskich osób

parafia bełk intencje to dobry sposób, aby modlić się w intencji żyjących - naszych bliskich, rodziny, przyjaciół. Warto ofiarować Mszę Świętą i powierzyć Bogu w modlitwie to, co jest dla nas ważne. Intencja mszalna to prosba wiernych skierowana do Boga za pośrednictwem kapłana odprawiającego Mszę Świętą. Może dotyczyć różnych potrzeb duchowych i doczesnych.

Zamawiając intencję mszalną w parafii Bełk, możemy modlić się np. o łaskę wiary dla niewierzących członków rodziny, o powrót do zdrowia bliskiej osoby, o Boże błogosławieństwo dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

Jakie intencje można zamówić za żyjących?

Najczęstsze intencje mszalne w kościele pw. św. Mikołaja w Bełku za osoby żyjące to modlitwy o: Zdrowie i Bożą opiekę, Łaskę nawrócenia dla niewierzących lub odpadających od wiary, Pomyślność w życiu rodzinnym i zawodowym oraz Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. Możliwe jest jednak zamówienie Mszy Świętej w dowolnej ważnej intencji.

Msze święte w intencji zmarłych w parafii Bełk

Jednym z ważnych celów intencji mszalnych jest modlitwa wstawiennicza za dusze zmarłych. W Kościele katolickim wierzymy, że modlitwa i zamawianie Mszy Świętych w intencjach zmarłych pomaga im dostąpić zbawienia i uwolnienia z czyśćca. Parafia pw. św. Mikołaja w Bełku umożliwia wiernym zamawianie intencji mszalnych za zmarłych członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Intencje te realizowane są podczas Mszy Świętych odprawianych w kościele parafialnym.

Jakie informacje podać przy intencji za zmarłych?

Zamawiając intencję mszalną za zmarłych, należy podać: Imię i nazwisko zmarłego oraz datę śmierci. Opcjonalnie można też określić stopień pokrewieństwa ze zmarłym, np. "za śp. Jana Kowalskiego, męża".

Wsparcie potrzebujących poprzez intencje mszalne

Intencje mszalne to nie tylko forma modlitwy w prywatnych intencjach. To także sposób wspierania inicjatyw kościelnych, działalności charytatywnej i pomocy potrzebującym. Parafianie z Bełka chętnie włączają się w akcje zamawiania intencji mszalnych na rzecz misji, budowy świątyń czy wsparcia ubogich. Dochód z takich intencji przekazywany jest na te cele.

Przykładowe intencje mszalne na rzecz potrzebujących to modlitwy w intencjach: Misji w Afryce i Azji, Budowy kościoła w Ugandzie, Pomocy samotnym matkom oraz Wsparcia domu dziecka. Dzięki intencjom mszalnym parafia Bełk włącza się w dzieła charytatywne Kościoła.

Modlitwa w intencjach parafian z Bełka

Intencje mszalne to także okazja do modlitwy w potrzebach całej wspólnoty parafialnej. Kapłani regularnie odprawiają Msze Święte w intencjach parafian z Bełka. Przykładowe intencje mszalne za parafian to: O jedność i miłość we wspólnocie parafialnej, O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, W intencji dzieci i młodzieży oraz O dary Ducha Świętego i wzrost wiary dla parafian. Dzięki włączaniu się w te intencje, parafianie mogą razem prosić Boga o potrzebne łaski dla swojej wspólnoty parafialnej.

Podsumowanie

Intencje mszalne to ważny wymiar praktykowania wiary w Kościele katolickim. W artykule przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące możliwości zamawiania intencji mszalnych w parafii Bełk. Omówiono proces zgłaszania intencji, rodzaje intencji za żyjących i zmarłych oraz intencje wspierające inicjatywy charytatywne i potrzeby parafii.

Intencje mszalne jednoczą wspólnotę parafialną Bełk i umacniają jej życie duchowe. Artykuł pokazuje, że zamawianie intencji to ważny obowiązek każdego katolika, który przynosi błogosławione owoce w życiu naszych bliskich i całej parafii.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Krzyżówka: miasto nad Odrą, 6 liter, na O - sprawdź swoją wiedzę!
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły