Rozważania nad Mt 25: Głębokie przesłania

Rozważania nad Mt 25: Głębokie przesłania
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski25 lutego 2024 | 6 min

Mt 25 zawiera głębokie przesłania dotyczące odpowiedzialności chrześcijan za bliźnich i gotowości na powtórne przyjście Chrystusa.

Kluczowe wnioski:
 • Jezus przestrzega przed obojętnością wobec potrzebujących.
 • Zachęca do czujności, aby godnie przyjąć Go na końcu czasów.
 • Przypomina, że to, jak traktujemy innych, zaważy na naszym losie w niebie.
 • Ukazuje konsekwencje braku miłosierdzia i egoizmu.
 • Nawołuje do naśladowania Go poprzez służbę bliźnim.

Mt 25 jako przestroga

Rozdział 25 Ewangelii Mateusza zawiera bardzo mocne przestrogi, które Jezus kieruje do wszystkich wierzących. Centralnym motywem jest tu wezwanie do czujności i duchowej gotowości na powtórne przyjście Chrystusa.

Jezus przedstawia obraz panny mądrej i głupiej (Mt 25, 1-13), który pokazuje, jak ważne jest, aby nie zasnąć duchowo i stale oczekiwać na oblubieńca, to znaczy samego Jezusa.

Następnie opisuje przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30), podkreślając, że oczekuje On od swoich wyznawców owocnego działania i pomnażania dóbr duchowych aż do swojego powrotu.

Punkt zwrotny historii zbawienia

U kresu Mt 25 Jezus maluje obraz sądu ostatecznego, gdy On sam przyjdzie w chwale jako Król i Sędzia, aby rozliczyć wszystkich ludzi. To będzie punkt zwrotny w historii zbawienia, dlatego konieczne jest duchowe przygotowanie.

Jezus bardzo mocno akcentuje, że warunkiem wejścia do Królestwa Bożego będzie okazanie czynnej miłości i miłosierdzia bliźnim. Tylko w ten sposób można okazać autentyczną wiarę i naśladować Chrystusa.

Mt 25 o nieczułości i braku miłosierdzia

Sąd nad narodami z Mt 25, 31-46 pokazuje, że podstawowym kryterium oceny na Sądzie Ostatecznym będzie to, czy okazywaliśmy miłosierdzie potrzebującym. Jezus utożsamia się w pełni z głodnymi, spragnionymi, przybyszami, nagimi, chorymi i więźniami.

Werdykt: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40) jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy przechodzą obojętnie obok ludzkiej biedy. Okrucieństwo, chciwość, nieczułość i brak empatii skazują człowieka na potępienie.

Kluczem do Królestwa Bożego okazuje się otwarte serce, wrażliwość na krzywdę i autentyczna pomoc - nie tylko materialna, ale przede wszystkim duchowa.

Przesłanie rozdziału

Głównym przesłaniem Mt 25 jest zatem wezwanie do permanentnej czujności i gotowości na powtórne przyjście Chrystusa oraz do czynnej miłości bliźniego jako niezbędnego dowodu wiary.

To ostrzeżenie przed duchowym letargiem, obojętnością i zaniechaniem uczynków miłosierdzia. Tylko wiara wcielona w życie pozwoli dostąpić zbawienia w dniu sądu.

Czytaj więcej:Myśl Antoniego Regulskiego: Skarbnica mądrości w alfabecie

Mt 25 i obraz Sądu Ostatecznego

Przypowieść o owcach i kozłach (Mt 25, 31-46) ukazuje scenę Sądu Ostatecznego. Jezus jako Król i Sędzia dzieli wszystkich ludzi na dwa obozy. Zbawieni to ci, którzy okazali miłosierdzie potrzebującym.

Kluczowe kryterium osądu wiąże się z uczynkami miłości i wrażliwości na krzywdę innych: głodnych, spragnionych, samotnych, chorych i uwięzionych. Ich los utożsamiony jest z samym Jezusem.

Owce z prawej strony Ci, którzy nakarmili głodnych
Kozły z lewej strony Ci, którzy odmówili pomocy

Tekst Mt 25 pokazuje zatem, że sąd Boży nie dotyczy tylko wiary jako prywatnej deklaracji, ale przede wszystkim konkretnych czynów miłości okazanej bliźniemu.

Mt 25 nawołuje do czujności i gotowości

Zdjęcie Rozważania nad Mt 25: Głębokie przesłania

Rozdział 25 Ewangelii św. Mateusza koncentruje się na wezwaniu do czujności i gotowości na powtórne przyjście Chrystusa. Przypowieść o pannach roztropnych i głupich (Mt 25, 1-13) pokazuje, że trzeba stale oczekiwać na oblubieńca i mieć zapas oleju, czyli łaski Bożej.

Podobnie w przypowieści o talentach (Mt 25, 14-30) nacisk położony jest na pomnażanie powierzonych darów i owocną pracę dla Królestwa Bożego aż do przyjścia Pana.

Te obrazy podkreślają, że wiara to nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim permanentna gotowość i zaangażowanie. Tylko tacy uczniowie zasługują na pochwałę Mistrza, gdy już stanie On przed nimi na Sądzie.

 • Czuwanie, a nie uśpienie duchowe
 • Działanie, a nie bezczynność i zaniechanie

Wezwanie do przemiany

Cały Mt 25 jest zatem mocnym impulsem do nawrócenia, porzucenia grzechów i obojętności oraz do podjęcia autentycznej, czynnej służby Bogu poprzez konkretną pomoc ludziom w potrzebie.

Mt 25 mówi o odpowiedzialności chrześcijan

Słowa Mt 25 niosą przesłanie o odpowiedzialności uczniów Chrystusa. Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30) pokazuje, że Bóg oczekuje od swojego Kościoła owocnego działania i pomnażania dóbr duchowych.

Talenty symbolizują dary Ducha Świętego - charyzmaty, którymi zostaliśmy obdarowani. Nie wolno ich zakopać, ale mamy obowiązek rozwijać je dla dobra innych, służąc zarówno wspólnocie kościelnej, jak i światu.

Podobnie w scenie Sądu Ostatecznego z Mt 25, 31-46 to właśnie brak troski o potrzebujących skazuje część ludzi na potępienie. Ich postawa jest zaprzeczeniem autentycznej wiary.

Mt 25 o Bożej sprawiedliwości i zbawieniu

Słowa Mt 25 na temat Sądu Ostatecznego ukazują Bożą sprawiedliwość, która nie faworyzuje nikogo. Kryterium podziału na zbawionych i potępionych nie jest przynależność narodowa, wyznaniowa czy społeczna.

Jedynym wyznacznikiem jest postawa wobec bliźnich, zwłaszcza tych najsłabszych i bezbronnych. Miłosierni, wrażliwi na krzywdę innych dostąpią zbawienia. Okrutni egoiści spotka ich wyrok potępienia.

Tekst Mt 25 ukazuje zatem, że do nieba prowadzi tylko jedna droga - naśladowanie samego Chrystusa w Jego bezinteresownej i ofiarnej miłości oraz służbie aż do końca.

Podsumowanie

Rozdział 25 Ewangelii Mateusza zawiera bardzo ważne przesłania dla wszystkich chrześcijan. Mt 25 przestrzega przed duchowym letargiem i wzywa do czujności oraz gotowości na powtórne przyjście Chrystusa. Ukazuje także, że kluczem do zbawienia jest czynna miłość i pomoc potrzebującym na wzór samego Zbawiciela.

Tekst Mt 25 pogłębia naukę Mt 14, Mt 18 i Mt 22 na temat odpowiedzialności uczniów Jezusa za słabszych i krzywdzonych. Całe przesłanie sprowadza się do wezwania, by iść drogą Mistrza z Nazaretu - drogą ofiarnej miłości oraz służby aż do końca.

Najczęstsze pytania

Mt 25 wzywa do czujności i gotowości na powtórne przyjście Chrystusa oraz do czynnej miłości bliźniego jako dowodu autentycznej wiary. Przestrzega przed duchowym letargiem i obojętnością na ludzką biedę.

Według Mt 25, 31-46 Sąd Ostateczny będzie polegał na ocenie postawy człowieka wobec najsłabszych i potrzebujących. Okrutni egoiści zostaną potępieni, zaś miłosierni - zbawieni.

Przypowieść o talentach z Mt 25, 14-30 ukazuje, że Bóg oczekuje od chrześcijan owocnego wykorzystania swoich darów i charyzmatów - zarówno dla dobra Kościoła, jak i świata.

Obraz panny mądrej i głupiej z Mt 25, 1-13 pokazuje, że czujność to stałe oczekiwanie na Pana, posiadanie "oleju", czyli łaski Bożej oraz unikanie duchowej drzemki.

Rozdział 25 Mt pogłębia naukę np. z Mt 14, Mt 18 i Mt 22 na temat odpowiedzialności chrześcijan za słabszych i krzywdzonych. Całość stanowi spójną wizję naśladowania Chrystusa.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia Kryry intencje: Przewodnik po intencjach mszalnych
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły