Sakrament namaszczenia chorych: jak przebiega, kto może go przyjąć?

Sakrament namaszczenia chorych: jak przebiega, kto może go przyjąć?
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski7 czerwca 2024 | 6 min

Jak przebiega sakrament namaszczenia chorych? To jedno z kluczowych pytań, na które warto znać odpowiedź. Ten obrzęd jest niezwykle ważny i pełen symboliki, mając na celu wsparcie duchowe i fizyczne osób dotkniętych chorobą czy słabością. Przyjrzyjmy się bliżej temu sakramentowi, aby lepiej zrozumieć jego znaczenie i przeżywać go w pełni podczas sprawowania.

Kluczowe wnioski:
 • Namaszczenie chorych jest sakramentem przeznaczonym dla osób cierpiących na poważne choroby lub znajdującym się w podeszłym wieku.
 • Podczas obrzędu kapłan namaszcza olejem chorych osoby w różnych częściach ciała, modląc się o uzdrowienie i pokój duszy.
 • Ten sakrament udziela szczególnej łaski Bożej, umacniając na duchu i przynosząc ulgę w cierpieniu.
 • Przygotowanie duchowe, szczera skrucha i wiara są bardzo ważne, by w pełni skorzystać z owoców sakramentu namaszczenia.
 • Każdy wierzący, który przeżywa ciężką próbę choroby, powinien przyjąć ten sakrament i tym samym zjednoczyć się z Chrystusem w swoim cierpieniu.

Kto może być namaszczony: warunki przyjęcia święceń

Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla osób, które cierpią na poważne schorzenia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dotyczy to nie tylko chorób terminalnych, ale również przewlekłych dolegliwości, niepełnosprawności czy podeszłego wieku. Kościół zachęca, aby kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych, ten przyjął go już we wczesnej fazie choroby, zanim stanie się ona krytyczna.

Najważniejszym warunkiem przyjęcia tego sakramentu jest chęć i wiara osoby chorej. Nie powinno się namaszczać osób, które tego nie pragną lub nie rozumieją znaczenia tego obrzędu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy chory jest nieprzytomny, ale wcześniej wyraził taką wolę. Dzieci, które osiągnęły wiek używania rozumu, również mogą być namaszczone, jeśli są odpowiednio przygotowane.

Kolejnym wymogiem jest stan łaski uświęcającej. Jeśli osoba chora ma na sumieniu grzechy ciężkie, powinna uprzednio przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Nie jest to jednak bezwzględny warunek – w sytuacjach krytycznych kapłan może udzielić namaszczenia chorych pod warunkiem, że penitent wyrazi żal za grzechy.

 • Sakrament namaszczenia chorych mogą przyjąć osoby cierpiące na poważne choroby fizyczne lub psychiczne.
 • Warunkiem koniecznym jest chęć i wiara chorego, a także stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy.
 • Dzieci, które osiągnęły wiek rozeznania, także mogą być namaszczone po odpowiednim przygotowaniu.
 • Osoby nieprzytomne mogą otrzymać namaszczenie, jeśli wcześniej wyrażały taką wolę.

Przygotowanie duchowe na przyjęcie namaszczenia chorych

Sakrament namaszczenia chorych wymaga odpowiedniego przygotowania duchowego ze strony osoby przyjmującej. Najpierw należy wzbudzić w sobie żywą wiarę w moc tego sakramentu i ufność w miłosierdzie Boże. Modlitwa, lektura Pisma Świętego i rozważanie tajemnic życia Chrystusa pomogą w pogłębieniu wiary i zjednoczeniu się z Odkupicielem w Jego męce.

Kolejnym ważnym elementem jest rachunku sumienia i szczera skrucha za grzechy. Jeśli chory ma na sumieniu grzechy ciężkie, powinien uprzednio przystąpić do sakramentu pokuty. W ten sposób przygotuje się duchowo do owocnego przyjęcia namaszczenia i zjednoczy się z Chrystusem w Jego ofierze zbawczej.

Przyjmujący sakrament powinien także wzbudzić w sobie postawę pokory, ufności i całkowitego oddania się woli Bożej. Należy zaakceptować chorobę jako część Bożego planu i wyrazić gotowość na przyjęcie krzyża cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem. Takie nastawienie pomoże w pełniejszym przeżywaniu tego sakramentu i czerpaniu z niego duchowych owoców.

Zachęta do modlitwy za namaszczonych olejem świętym

Warto pamiętać, że oprócz modlitwy samego chorego, ważne jest również duchowe wsparcie ze strony bliskich i całej wspólnoty Kościoła. Dlatego zachęcamy wszystkich do gorącej modlitwy w intencji osób namaszczonych olejem świętym, aby ten sakrament przyniósł im obfite owoce łaski i uzdrowienia.

Czytaj więcej: Pieśni na Komunię św. i uwielbienie: teksty, nuty, mp3 do pobrania

Jak przeprowadzany jest obrzęd sakramentu namaszczenia

Sam obrzęd namaszczenia chorych składa się z kilku istotnych elementów. Najpierw kapłan odmawia modlitwy wstępne, w których zawiera się prośba o Boże miłosierdzie i łaskę uzdrowienia dla chorego. Następnie namaszcza on olejem krzyżmem święceń różne części ciała, wypowiadając słowa: "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim niewyczerpanym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego".

Tradycyjnymi miejscami namaszczenia są: czoło, usta, oczy, uszy, nozdrza, dłonie i stopy. Jeśli jednak nie ma możliwości namaszczenia wszystkich tych części, wystarczy namaścić jedynie czoło chorego. W przypadku osób niewidomych lub głuchoniemych, namaszcza się jedynie części ciała, których oni doświadczają.

 • Obrzęd rozpoczynają modlitwy wstępne o Boże miłosierdzie i uzdrowienie.
 • Następnie kapłan namaszcza olejem święceń czoło, usta, oczy, uszy, nozdrza, dłonie i stopy chorego.
 • Jeśli nie ma możliwości namaszczenia wszystkich części ciała, wystarczy namaścić czoło.
 • Podczas namaszczenia poszczególnych części ciała wypowiadane są słowa modlitewne.

Znaczenie namaszczenia olejem na ciele i duszy

Zdjęcie Sakrament namaszczenia chorych: jak przebiega, kto może go przyjąć?

Namaszczenie chorych olejem krzyżma ma głębokie znaczenie zarówno dla ciała, jak i duszy człowieka. Olej, jako substancja lecznicza i kojąca, jest symbolem łaski uzdrawiającej i pokrzepienia, które Bóg zsyła na cierpiącego. Czynność namaszczenia różnych części ciała obrazuje pragnienie, aby Boże miłosierdzie ogarnęło całego człowieka – nie tylko jego duszę, ale również ciało dotknięte słabością i cierpieniem.

Ten sakrament przynosi cierpiącemu ulgę w dolegliwościach fizycznych, ale przede wszystkim scala go duchowo z męką Chrystusa. Dar łaski uświęcającej i szczególne umocnienie Ducha Świętego pozwalają choremu jednoczyć się z Odkupicielem w Jego ofierze krzyżowej i owocnie przeżywać cierpienie. Namaszczenie ułatwia także przezwyciężenie lęku przed śmiercią oraz akceptację krzyża choroby zgodnie z wolą Bożą.

Podsumowanie

W tym tekście wyjaśniliśmy, jak przebiega sakrament namaszczenia chorych. To niezwykle ważny obrzęd, w którym kapłan namaszcza olejem święceń różne części ciała cierpiącego. Symbolizuje to pragnienie, aby Boże miłosierdzie ogarnęło całą osobę – zarówno duszę, jak i ciało. Dzięki temu sakramentowi chory jednoczy się z męką Chrystusa i otrzymuje szczególne łaski.

Omówiliśmy też, kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Przeznaczony jest on dla osób cierpiących na poważne schorzenia fizyczne lub psychiczne, a także dla tych w podeszłym wieku. Wymagana jest jednak chęć i wiara chorego oraz odpowiednie przygotowanie duchowe. Jeśli jest taka możliwość, przed namaszczeniem warto przystąpić do spowiedzi świętej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. "Duszo Chrystusowa, uświęć mnie": znaczenie i refleksje nad modlitwą
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły