Sakrament namaszczenia chorych: jak przebiega, kto może przyjąć?

Sakrament namaszczenia chorych: jak przebiega, kto może przyjąć?
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski3 czerwca 2024 | 6 min

Jak przebiega sakrament namaszczenia chorych? To ważne pytanie dla wszystkich wiernych, którzy mogą w przyszłości potrzebować tego sakramentu. Namaszczenie chorych jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego, udzielanym przez kapłana osobom cierpiącym na poważną chorobę lub w podeszłym wieku. Ma na celu umocnienie chorych i przygotowanie ich na możliwą śmierć. Ceremonia obejmuje namaszczenie olejem krzyżma, modlitwy i błogosławieństwo.

Kluczowe wnioski:
 • Sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każdy ochrzczony katolik będący w stanie zagrożenia życia z powodu choroby lub starości.
 • Podczas ceremonii kapłan odmawia modlitwy i namaszcza olejem krzyżma na czole i dłoniach chorego.
 • Namaszczenie daje człowiekowi odpuszczenie grzechów i duchowe umocnienie w walce z cierpieniem.
 • Należy wcześniej przygotować się do przyjęcia sakramentu przez spowiedź i Komunię Świętą.
 • Po namaszczeniu chory może nadal modlić się specjalnymi modlitwami w intencji zdrowia i siły.

Czym jest sakrament namaszczenia chorych i jakie są jego cele?

Sakrament namaszczenia chorych to jeden z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego. Jest on udzielany osobom cierpiącym na poważną chorobę lub będącym w podeszłym wieku, kiedy stan ich zdrowia pogarsza się. Celem tego sakramentu jest umocnienie chorego w obliczu cierpienia oraz przygotowanie go na możliwą śmierć.

Podczas sakramentu namaszczenia chorych, kapłan namaszcza olejem krzyżma czoło i dłonie chorego, wypowiadając specjalne modlitwy. Ten obrzęd ma na celu udzielenie choremu duchowego wsparcia, a także odpuszczenie grzechów i uleczenie z duchowych słabości. Chociaż nie jest to gwarancją cudownego uzdrowienia fizycznego, sakrament namaszczenia pomaga choremu zaakceptować wolę Bożą i przygotować się na spotkanie z Nim.

Co ważne, sakrament namaszczenia chorych nie jest zarezerwowany wyłącznie dla umierających. Może być udzielany wielokrotnie, za każdym razem gdy poważna choroba lub wiek zagrażają życiu wiernego. To duchowe wsparcie ma pomóc choremu przezwyciężyć lęk i zyskać siły do walki z cierpieniem.

Oprócz wsparcia duchowego, sakrament namaszczenia pełni również ważną rolę w procesie leczenia. Wielu wiernych doświadcza pozytywnego wpływu tego sakramentu na stan zdrowia, a nawet cudownych uzdrowień. Dlatego jest on ceniony jako źródło nadziei i umocnienia dla chorych oraz ich bliskich.

Jak przebiega ceremonia namaszczenia chorych krok po kroku?

Ceremonia namaszczenia chorych ma ustalony porządek i składa się z kilku istotnych elementów. Oto jak wygląda jej przebieg krok po kroku:

 • Kapłan rozpoczyna obrzęd od modlitwy wstępnej, wzywając Bożego błogosławieństwa dla chorego.
 • Następnie odczytuje fragment z Listu Jakuba, w którym jest mowa o namaszczaniu chorych: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pańskie" (Jk 5, 14).
 • Po odczytaniu Pisma Świętego, kapłan namaszcza czoło i dłonie chorego olejem krzyżma, wypowiadając słowa: "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego".
 • Po namaszczeniu kapłan odmawia dalsze modlitwy, prosząc o uleczenie chorego zarówno na duszy, jak i na ciele.

Cała ceremonia namaszczenia chorych jest przepełniona symboliką. Oliwa, używana do namaszczenia, symbolizuje moc uzdrawiającą Ducha Świętego. Namaszczenie czoła oznacza odpuszczenie grzechów, a dłoni - odnowienie sił do dalszej walki z cierpieniem. Modlitwy kapłana wzywają łaski Bożej dla chorego i proszą o pokrzepienie go na duchu.

Czytaj więcej: Intencje mszalne Pogrzebień: Jakie są i co oznaczają?

Kto może przyjąć sakrament namaszczenia - wymagania i zasady?

Zgodnie z nauką Kościoła, sakrament namaszczenia chorych mogą przyjąć ochrzczeni katolicy, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty życia z powodu choroby lub podeszłego wieku. Jednak nie jest on zarezerwowany tylko dla umierających - można go przyjąć wielokrotnie w przypadku nawracającej lub przewlekłej choroby.

Aby przyjąć sakrament namaszczenia, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:

 1. Być ochrzczonym katolikiem.
 2. Znajdować się w stanie poważnej choroby lub podeszłym wieku, które zagrażają życiu.
 3. Mieć właściwą intencję, tzn. pragnąć przyjęcia sakramentu.
 4. Być w stanie łaski uświęcającej lub żałować za grzechy i mieć wolę przystąpienia do spowiedzi świętej (jeśli jest to możliwe przed przyjęciem sakramentu).

Warto podkreślić, że sakrament namaszczenia może być udzielany dzieciom, jeśli osiągnęły one wiek używania rozumu. Może być także udzielany osobom nieprzytomnym lub pozbawionym świadomości, jeśli wcześniej wyraziły taką wolę. W przypadku osób, które straciły przytomność nagle, zakłada się ich pragnienie przyjęcia sakramentu.

Duchowe znaczenie sakramentu namaszczenia w walce z chorobą

Zdjęcie Sakrament namaszczenia chorych: jak przebiega, kto może przyjąć?

Sakrament namaszczenia chorych pełni wiele istotnych funkcji duchowych w życiu wiernych zmagających się z chorobą. Po pierwsze, udziela on specjalnej łaski Ducha Świętego, która umacnia chorego i pomaga mu pogodzić się z wolą Bożą. Dzięki temu łatwiej przyjąć cierpienie i zaufać Bogu.

Kolejnym ważnym aspektem sakramentu namaszczenia jest duchowe przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Chociaż nie jest on zarezerwowany tylko dla umierających, pomaga on jednak choremu lepiej przygotować się na śmierć, jeśli taka będzie wola Boża. Sakrament ten odpuszcza grzechy, oczyszcza duszę i umacnia więź z Chrystusem.

 • Istotną rolę w zmaganiach z chorobą odgrywa również dar pokoju i duchowego umocnienia, jaki niesie ze sobą namaszczenie chorych.
 • Wielu wiernych doświadcza wewnętrznego pokoju i ufności w Bogu właśnie dzięki temu sakramentowi, co pozwala im z większą odwagą stawić czoła cierpieniu.

Podsumowanie

Mając pełną wiedzę na temat tego, jak przebiega sakrament namaszczenia chorych i kto może go przyjąć, wierzący mogą z ufnością podejść do tego ważnego obrzędu. Ceremonia ta ma ustalony przebieg, obejmujący namaszczenie olejem krzyżma, modlitwy kapłana i błogosławieństwo. Daje ona choremu duchowe wsparcie i umocnienie w walce z cierpieniem.

Sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla ochrzczonych katolików będących w stanie zagrożenia życia z powodu choroby lub podeszłego wieku. Przygotowuje on duszę do spotkania z Bogiem oraz odpuszcza grzechy. Dzięki niemu chory może z większym pokojem i ufnością znosić cierpienie, zgodnie z wolą Bożą.

Najczęstsze pytania

Nie, sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wielokrotnie. Powinien być on udzielany za każdym razem, gdy wierzący znajduje się w stanie zagrożenia życia z powodu choroby lub starości. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby przyjęć tego sakramentu.

Tak, sakrament namaszczenia chorych może być udzielony dzieciom, pod warunkiem że osiągnęły one wiek używania rozumu i są świadome znaczenia tego obrzędu. W przypadku dzieci nieprzytomnych lub nieświadomych, zakłada się ich pragnienie przyjęcia sakramentu.

Aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych, należy być ochrzczonym katolikiem, znajdować się w stanie poważnej choroby lub starości zagrażającej życiu, mieć właściwą intencję oraz być w stanie łaski uświęcającej lub żałować za grzechy z wolą przystąpienia do spowiedzi.

Nie, sakrament namaszczenia chorych nie zawsze prowadzi do cudownego uzdrowienia fizycznego. Jego głównym celem jest umocnienie duchowe chorego oraz przygotowanie go na spotkanie z Bogiem. Uzdrowienie cielesne jest możliwe, ale nie jest gwarantowane.

Sakrament namaszczenia chorych różni się od dawnego "ostatniego namaszczenia" tym, że nie jest on zarezerwowany tylko dla osób umierających. Można go przyjąć wielokrotnie w przypadku poważnej choroby, a nie tylko tuż przed śmiercią.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. "Duszo Chrystusowa, uświęć mnie": znaczenie i refleksje nad modlitwą
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły