Wielki piątek: Psalm na wielki piątek - który najlepiej pasuje?

Wielki piątek: Psalm na wielki piątek - który najlepiej pasuje?
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski25 czerwca 2024 | 6 min

Psalm wielki piątek to niezwykle ważna część liturgii tego dnia. Właściwy wybór utworu, który najlepiej oddaje duchowość i tematykę Wielkiego Piątku, ma ogromne znaczenie. W tym artykule przyjrzymy się kilku kluczowym psalmom, które doskonale pasują do obchodów tej wyjątkowej daty w kalendarzu kościelnym. Omówimy ich znaczenie, przesłanie i zastosowanie podczas nabożeństw Wielkiego Piątku.

Kluczowe wnioski:
 • Psalmy wielkanocne, takie jak Psalm 22, odzwierciedlają cierpienie Chrystusa i są często śpiewane w Wielki Piątek.
 • Lamentacje Jeremiasza mają szczególne znaczenie w liturgii Wielkiego Piątku, opłakując zniszczenie Jerozolimy.
 • Niektóre psalmy dziękczynne, takie jak Psalm 116, również znajdują zastosowanie w Wielki Piątek, wyrażając wdzięczność za ofiarę Chrystusa.
 • Wybór odpowiedniego psalmu zależy od tradycji lokalnej i preferencji danej wspólnoty wiernych.
 • Psalmy Wielkiego Piątku pomagają wiernym głębiej przeżywać i rozważać mękę Pańską.

Ofiara Chrystusa na krzyżu

W tradycji chrześcijańskiej psalmy wielki piątek odgrywają niezwykle ważną rolę w rozważaniu męki Pańskiej. Wśród nich wyróżnia się Psalm 22, który w symboliczny sposób przedstawia cierpienie i ofiarę Chrystusa na krzyżu. Słowa "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" stały się echem rozpaczy Jezusa, porzuconego przez Ojca w godzinie największej udręki.

Ten wyjątkowy psalm na wielki piątek ukazuje również doświadczenie prześladowania i wyszydzenia, które było udziałem Chrystusa podczas Jego ziemskiej męki. Opisy przebijania rąk i nóg oraz losowania o Jego szaty doskonale odzwierciedlają opisaną w Ewangeliach historię ukrzyżowania. Dlatego Psalm 22 stanowi doskonały punkt wyjścia do rozważań na temat ofiary Zbawiciela.

Innym często wykorzystywanym psalmem wielki piątek jest Psalm 31, który poprzez liczne metafory i przenośnie opisuje udręczenie, ale i ufną postawę skierowaną ku Bogu. Wyrażenia takie jak "Jam jest pośmiewiskiem u wielu" czy "Byłem zdrętwiony jak martwy" nawiązują do samotności i opuszczenia, jakich doświadczył Jezus na krzyżu. Jednocześnie Psalm ten podkreśla wiarę w zbawienie i ostateczne zwycięstwo nad wrogami.

Zarówno Psalm 22, jak i 31, znajdują swoje istotne miejsce w liturgii Wielkiego Piątku, pomagając wiernym głębiej przeżywać i rozważać mękę Pańską. Ich obrazowe słowa i nawiązania do wydarzeń opisanych w Ewangeliach czynią z nich doskonałe narzędzie medytacji nad ofiarą Chrystusa na krzyżu.

Psalm na drogę krzyżową Wielki Piątek - optymalne wybory

Jednym z kluczowych elementów liturgii Wielkiego Piątku jest obrzęd drogi krzyżowej. To duchowa pielgrzymka, podczas której wierni rozważają poszczególne stacje męki Pańskiej. Aby wzmocnić przeżycia towarzyszące temu obrzędowi, często wykorzystuje się odpowiednio dobrane psalmy na wielki piątek.

Wśród najczęściej wybieranych psalmów na drogę krzyżową w Wielki Piątek znajduje się Psalm 51. Ten utwór, znany jako "Miserere", wyraża głęboką skruchę i prośbę o miłosierdzie Boże. Słowa "Odnów we mnie prawego ducha" czy "Ukaż mi znowu radość Twego zbawienia" idealnie współgrają z duchowością tego dnia, kiedy to wierni rozpamiętują ofiarę Chrystusa, ale także oczekują na zbawienie, jakie przyniosła Jego męka.

Innym popularnym psalmem wielki piątek, wykorzystywanym podczas drogi krzyżowej, jest Psalm 130 - "Z głębokości wołam do Ciebie, Panie". Ten psalm pokutny doskonale oddaje nastrój żalu i tęsknoty za zbawieniem, towarzyszący rozważaniu męki Pańskiej. Jego wezwania do Boga o przebaczenie grzechów i miłosierdzie znajdują szczególny oddźwięk w sercu wiernych, którzy kontemplują ofiarę Chrystusa.

 • Psalm 51 - "Miserere" - głęboka skrucha i prośba o miłosierdzie Boże.
 • Psalm 130 - "Z głębokości wołam do Ciebie, Panie" - psalm pokutny wyrażający tęsknotę za zbawieniem.
 • Psalm 143 - "Wysłuchaj, Panie, mojej modlitwy" - wołanie o miłosierdzie i prowadzenie przez Boga.
 • Psalm 25 - "Prowadź mnie Panie swoimi ścieżkami" - ufność w Boże przewodnictwo w cierpieniu.

Wybór odpowiedniego psalmu na wielki piątek na drogę krzyżową pozwala wiernym głębiej wczuć się w duchową atmosferę tego obrzędu i odnaleźć osobiste przesłanie w tych biblijnych słowach.

Czytaj więcej: Panie nie jestem godzien: Nuty i tekst do komunii

Lamentacje jako psalmy wielki piątek - charakterystyka

Oprócz tradycyjnych psalmów, w liturgii Wielkiego Piątku często wykorzystuje się również Lamentacje Jeremiasza. Te biblijne teksty, nawiązujące do zniszczenia Jerozolimy i niewoli babilońskiej, mają szczególne znaczenie w kontekście śmierci Chrystusa na krzyżu.

Lamentacje wyrażają głęboką rozpacz i żałobę, a zarazem nadzieję na miłosierdzie Boże. Słowa takie jak "Patrz, Panie, na moją nędzę" czy "Moje oczy się rozpłynęły w łzach" doskonale oddają nastrój towarzyszący rozważaniu męki Pańskiej. Wierni mogą utożsamiać się z tymi słowami, opłakując śmierć Zbawiciela, ale także pokładając nadzieję w Jego zmartwychwstaniu.

Charakterystycznym elementem Lamentacji są tzw. alfabetyczne akrostychy, w których każdy werset rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Ta szczególna konstrukcja nadaje im rytmiczny i poetycki charakter, co czyni je doskonałymi do wykorzystania w liturgii Wielkiego Piątku, zarówno w formie śpiewanej, jak i recytowanej.

 • Lamentacja 1 - "Jakże opuszczona jest ta niegdyś wielka..." - opłakiwanie zniszczenia Jerozolimy.
 • Lamentacja 3 - "Jam jest mężem, co zaznał udręki..." - cierpienie i nadzieja na miłosierdzie Boże.
 • Lamentacja 5 - "Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało..." - prośba o odnowienie i przywrócenie.

Wykorzystanie Lamentacji jako psalmów wielki piątek pozwala wiernym głębiej przeżywać mękę Chrystusa, a zarazem czerpać nadzieję z obietnic Bożych. Te poruszające teksty stają się doskonałym medium do kontemplacji ofiary Zbawiciela.

Podsumowanie

Zdjęcie Wielki piątek: Psalm na wielki piątek - który najlepiej pasuje?

Wybór odpowiedniego psalmu wielki piątek ma kluczowe znaczenie dla pełnego przeżywania duchowej głębi tego wyjątkowego dnia. Czy to Psalm 22 obrazujący ofiarę Chrystusa, Psalm 51 wyrażający skruchę, czy Lamentacje opłakujące utratę i tęsknotę za zbawieniem - każdy z nich wnosi niepowtarzalny nastrój i znaczenie.

Stosowny psalm na wielki piątek, dobrany do konkretnej części liturgii lub obrzędu, staje się cennym narzędziem medytacji i kontemplacji męki Pańskiej. Pozwala wiernym wczuć się w nastrój żałoby, skruchy i oczekiwania na zbawienie, które niosą ze sobą wydarzenia Wielkiego Piątku.

Najczęstsze pytania

Psalmy od wieków stanowiły integralną część liturgii chrześcijańskiej, a ich słowa pozwalają wiernym głębiej przeżywać i rozważać najważniejsze wydarzenia zbawcze, takie jak męka i śmierć Chrystusa. Dlatego są one tak istotnym elementem nabożeństw Wielkiego Piątku.

Nie ma jednego, uniwersalnego psalmu dla tego dnia. Wybór zależy od tradycji i preferencji danej wspólnoty wiernych. Popularne wybory to Psalm 22, 51, Lamentacje Jeremiasza czy psalmy pokutne, które wyrażają żal, skruchę i oczekiwanie na zbawienie.

Nie, oprócz psalmów w liturgii tego dnia wykorzystuje się także inne fragmenty Pisma Świętego, jak np. Lamentacje Jeremiasza czy opisy męki Pańskiej z Ewangelii. Psalmy jednak stanowią kluczowy element, poprzez który wierni rozważają wydarzenia Wielkiego Piątku.

Dosadny i obrazowy język psalmów, pełen metafor i porównań, pozwala wiernym utożsamić się z cierpieniem Chrystusa oraz towarzyszącymi temu wydarzeniu emocjami - żalem, skruchą, ale i nadzieją na zbawienie. Słowa psalmów pomagają głębiej przeżyć duchową głębię Wielkiego Piątku.

W większości przypadków psalmy wykorzystywane w liturgii są wybierane przez duchownych zgodnie z tradycją danej wspólnoty. Jednak w prywatnej modlitwie i rozważaniach wierni mogą sami wybierać te psalmy, które najlepiej oddają ich duchowe nastawienie w tym wyjątkowym dniu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Matka Boża Kębelska, Piekarska, Tuchowska: cudowne wizerunki Maryi
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. "Duszo Chrystusowa, uświęć mnie": znaczenie i refleksje nad modlitwą
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły