Znaczenie psalmów: Psalm 118 - tekst i objaśnienie treści psalmu

Znaczenie psalmów: Psalm 118 - tekst i objaśnienie treści psalmu
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski25 czerwca 2024 | 6 min

Psalm tekst 118 jest jednym z najbardziej znanych i doniosłych psalmów w całej Biblii. Wyrażając radość, wdzięczność i podziw dla Boga, ten niezwykły fragment świętego pisma zyskał szczególne znaczenie w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej. Zapraszamy do odkrycia głębokich sensów i znaczeń zawartych w tym psalmie, które wciąż inspirują i prowadzą wierzących na drodze wiary.

Kluczowe wnioski:
 • Poznasz historyczne i biblijne tło powstania Psalmu 118 oraz jego strukturę i podział.
 • Zrozumiesz najważniejsze wersety, motywy i przesłanie tego niezwykłego psalmu.
 • Dowiesz się, jak Psalm 118 był interpretowany i wykorzystywany w liturgii na przestrzeni wieków.
 • Odkryjesz wpływ Psalmu 118 na tradycję chrześcijańską i jego ponadczasowe przesłanie dla wierzących.
 • Zdobędziesz cenne wskazówki, jak odnieść treść tego psalmu do własnego życia duchowego.

Psalm 118 tekst: Historia powstania i tło biblijne

Psalm tekst 118 to jeden z najważniejszych psalmów w Biblii, zapisany w księdze Psalmów Starego Testamentu. Jego powstanie datuje się prawdopodobnie na okres po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej, co miało miejsce około VI wieku p.n.e. W tym czasie odbudowywano świątynię w Jerozolimie, a psalm tekst mógł być śpiewany podczas poświęcenia odnowionej świątyni.

Autorem psalm tekst 118 najprawdopodobniej był jeden z lewickich śpiewaków świątynnych, choć nie jest to w pełni pewne. Psalm ten stanowi część większej kolekcji nazywanej Hallelami, która skupia się na uwielbieniu i wychwalaniu Boga Jahwe. Kontekst historyczny wskazuje, że psalm tekst 118 mógł być pieśnią dziękczynną za wyzwolenie Izraela z niewoli i przywrócenie im ziemi obiecanej.

Tło biblijne tego niezwykłego psalm tekst to czas wielkiej radości i nadziei dla narodu żydowskiego. Po latach cierpienia i wygnania, mogli oni wreszcie cieszyć się wolnością, odbudową świątyni i odnowieniem kultu. W tym duchowym entuzjazmie powstał psalm tekst 118, który wyraża wdzięczność wobec Boga za Jego miłosierdzie i wierność.

Psalm tekst 118 stanowi ważny głos w tradycji judaistycznej, a później także chrześcijańskiej. Jego przesłanie o ufności w Bogu i radosnym uwielbieniu znajduje odzwierciedlenie w wielu innych pismach biblijnych i liturgicznych.

Psalm 118 tekst: Struktura i podział psalmu

Psalm tekst 118 składa się z 29 wersetów, podzielonych na dwie wyraźne części. Pierwsza część (wersety 1-18) jest hymnem pochwalnym, wychwalającym Boga za Jego niezmierzoną dobroć i miłosierdzie. Druga część (wersety 19-29) jest natomiast pieśnią dziękczynną, wyrażającą radość z powodu zbawienia, które Bóg ofiarował swojemu ludowi.

W strukturze psalm tekst 118 można wyróżnić kilka kluczowych elementów. Zaczyna się on serią zaproszeń i wezwań do uwielbienia Boga, skierowanych do różnych grup ludzi, takich jak Izrael, domAarona (kapłani) oraz wszyscy bojący się Boga. Następnie psalmista wylicza powody uwielbienia, podkreślając niezmienną miłość Boga i Jego wierność przymierzu.

W części drugiej psalmista przechodzi do wyrażenia indywidualnej radości i dziękczynnej modlitwy. Wersety 19-21 stanowią przełom, z prośbą o otwarcie bram sprawiedliwości i wejście do nich, aby móc chwalić Boga. Dalej następują wezwania do świętowania i ponowne podziękowania Bogu za Jego zbawienie.

 • Wersety 1-18: Wezwania do uwielbienia Boga i wysławiania Jego miłosierdzia.
 • Wersety 19-21: Prośba o otwarcie bram sprawiedliwości i wejście do nich.
 • Wersety 22-29: Radość ze zbawienia, uwielbienie Boga i błogosławieństwo dla tych, którzy przychodzą w Imię Pańskie.

Ostatnie wersety, w tym słynny werset 22 ("Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym"), mają charakter mesjański i prorocki, zapowiadając przyjście Mesjasza i ustanowienie Jego Królestwa.

Czytaj więcej: Litania do Głowy Pana Jezusa: Modlitwa pełna miłości i adoracji

Psalm 118 tekst: Najważniejsze wersety i motywy

W psalm tekst 118 można wyróżnić kilka kluczowych wersetów i motywów, które stanowią sedno jego przesłania. Jednym z najistotniejszych jest już wspomniane wersety 22-24, w których psalmista odnosi się do "kamienia odrzuconego", będącego symbolem Mesjasza:

"Psalm tekst: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i jest cudem w oczach naszych. To jest dzień, który zgotował Pan, radujmy się i weselmy się w nim."

Motyw ten nawiązuje do odrzucenia Jezusa przez przywódców żydowskich, a później do Jego wywyższenia jako Mesjasza i fundamentu Kościoła. Jest to jeden z najbardziej znanych i komentowanych fragmentów całej Biblii.

Innym ważnym wersem jest 14: "Pan jest moją mocą i źródłem mego życia, On wybawieniem moim." To zdanie wyraża ufną postawę psalmisty, który całkowicie zdaje się na Boga i pokłada w Nim nadzieję.

Kolejne kluczowe wersety to: 19 ("Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i oddam chwałę Panu"), 24 ("Ten to jest dzień, który zgotował Pan, radujmy się i weselmy się w nim"), 26 ("Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie") oraz 29 ("Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego").

Główne motywy psalm tekst 118 to: radość ze zbawienia, uwielbienie Boga, Jego nieustająca miłość i dobroć, a także wejście przez "bramy sprawiedliwości" do uświęconej przestrzeni bliskości z Bogiem.

Psalm 118 tekst: Interpretacje i znaczenie liturgiczne

Zdjęcie Znaczenie psalmów: Psalm 118 - tekst i objaśnienie treści psalmu

Psalm tekst 118 od wieków odgrywa kluczową rolę w liturgii judaizmu i chrześcijaństwa. W tradycji żydowskiej jest on jednym z sześciu tzw. "Wielkich Hallelów", czyli psalmów uwielbienia Boga. Był on częścią rytuałów sprawowanych podczas Świąt Namiotów i Paschy.

Podsumowanie

Psalm tekst 118 to wspaniały przykład mądrości, wdzięczności i radości obecnej w świętych pismach. Jako jeden z najpopularniejszych psalm 118 tekst, wyraża on głęboką relację między człowiekiem a Bogiem. Jego słowa są niewyczerpanym źródłem nadziei i pocieszenia, zwłaszcza w trudnych chwilach.

Ten wielki psalm tekst uczy nas pokładać ufność w Bogu, dostrzegać Jego miłosierdzie i cieszyć się błogosławieństwami, które On nam zsyła. Bez względu na to, czy medytujemy nad psalm 119 tekst, czy psalm 128 tekst, przesłanie o radosnym uwielbieniu Stwórcy rozbrzmiewa wyraźnie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Matka Boża Kębelska, Piekarska, Tuchowska: cudowne wizerunki Maryi
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. "Duszo Chrystusowa, uświęć mnie": znaczenie i refleksje nad modlitwą
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły