Związek z rozwodnikiem, całowanie: grzech czy nie? Wyjaśniamy

Związek z rozwodnikiem, całowanie: grzech czy nie? Wyjaśniamy
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski26 maja 2024 | 6 min

Czy całowanie się jest grzechem? To bardzo popularne pytanie wśród osób, które wchodzą w nowy związek po rozwodzie. Kwestia ta wzbudza wiele emocji i kontrowersji, zwłaszcza wśród osób wierzących. W tym artykule rozważymy, czy całowanie się z kimś po rozwodzie jest grzechem z perspektywy chrześcijańskiej, a także omówimy różne spojrzenia na ten temat.

Kluczowe wnioski:
 • Biblia nie odnosi się bezpośrednio do kwestii całowania się po rozwodzie, więc jest to kwestia interpretacji.
 • Niektórzy uważają, że każdy kontakt fizyczny poza małżeństwem jest grzechem, inni dopuszczają całowanie się jako wyraz czułości.
 • Ważne jest, aby kierować się własnym sumieniem i wsłuchać się w głos Boga.
 • Okoliczności rozwodu, jak np. cudzołóstwo współmałżonka, mogą mieć wpływ na ocenę moralną sytuacji.
 • Ostatecznie to kwestia indywidualna, zależna od sytuacji życiowej i podejścia do wiary.

Czym jest grzech i co na ten temat mówi Biblia?

Aby lepiej zrozumieć dyskusję na temat tego, czy całowanie się jest grzechem, należy najpierw zdefiniować, czym jest grzech według nauk Biblii. Grzech jest pojęciem kluczowym w chrześcijaństwie i odnosi się do czynów, myśli lub postaw, które są sprzeczne z wolą Bożą lub oddalają nas od Niego.

W Biblii znajdziemy wiele fragmentów, które mówią o grzechu. Jednym z najważniejszych jest dziesiąte przykazanie: "Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego" (Wj 20,17). To przykazanie wskazuje, że sam akt pożądania osoby, która nie jest naszym małżonkiem, jest już grzechem.

Biblia naucza również, że grzech ma konsekwencje. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: "Zapłatą za grzech jest śmierć" (Rz 6,23). Grzech oddziela nas od Boga i prowadzi na drogę duchowego zniszczenia.

Z drugiej strony, Biblia mówi też o miłosierdziu Bożym i możliwości przebaczenia grzechów. Jezus powiedział: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem" (J 8,7), podkreślając, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożej łaski.

Czy całowanie kogoś po rozwodzie jest grzechem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od interpretacji nauk biblijnych. Biblia nie odnosi się bezpośrednio do kwestii całowania się z kimś po rozwodzie, więc jest to kwestia dyskusyjna.

Wielu chrześcijan uważa, że każdy kontakt fizyczny poza małżeństwem, w tym całowanie, jest grzechem. Powołują się na fragmenty Biblii, które mówią o czystości seksualnej i potępiają cudzołóstwo (np. 1 Kor 6,18: "Odstąpcie od nierządu!").

Inni chrześcijanie dopuszczają możliwość całowania się po rozwodzie, uznając je za wyraz czułości i miłości, a nie akt seksualny. Argumentują, że Biblia nie zakazuje wprost całowania, a jedynie potępia cudzołóstwo, czyli współżycie cielesne poza małżeństwem.

Kluczowe wydaje się tu rozróżnienie pomiędzy grzechem cudzołóstwa a innymi formami fizycznej bliskości. Odpowiedź na pytanie, czy całowanie się jest grzechem, zależy więc w dużej mierze od indywidualnej interpretacji i podejścia do wiary.

 • Niektórzy uważają, że każde całowanie się przed ślubem jest grzechem, ponieważ prowadzi do pożądania cielesnego.
 • Inni dopuszczają całowanie się jako wyraz miłości i czułości, o ile nie prowadzi do bardziej intymnych kontaktów.
 • Jeszcze inni uważają, że całowanie się po rozwodzie jest dozwolone, jeśli małżeństwo zostało anulowane lub zakończyło się z powodu cudzołóstwa współmałżonka.

Czytaj więcej: 6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu i przykazaniom: konsekwencje

Jak zdefiniować grzech zdrady małżeńskiej?

Aby lepiej zrozumieć kwestię całowania się po rozwodzie, należy również zdefiniować, co Biblia określa jako grzech zdrady małżeńskiej. Zdrada małżeńska, często określana jako cudzołóstwo, jest jednoznacznie potępiana w Piśmie Świętym.

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: "Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (Mt 5,27-28). Ten fragment wskazuje, że już sam akt pożądania osoby, która nie jest naszym małżonkiem, stanowi grzech cudzołóstwa.

Podobnie w Księdze Przysłów czytamy: "Czyż można ukryć ogień w zanadrzu, aby się nie spaliły szaty? Czy ktoś może chodzić po rozżarzonych węglach, a nie spaliłby sobie stóp? Tak dzieje się z tym, kto cudzą żonę obcuje" (Prz 6,27-29). Ten fragment podkreśla niszczycielską moc cudzołóstwa i porównuje je do ognia, który niszczy wszystko wokół.

Warto zauważyć, że Biblia mówi o cudzołóstwie zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Oznacza to, że sam akt pożądania kogoś, kto nie jest naszym małżonkiem, jest już grzechem, nawet jeśli nie doszło do kontaktu fizycznego.

Kiedy całowanie staje się grzechem cudzołóstwa?

Zdjęcie Związek z rozwodnikiem, całowanie: grzech czy nie? Wyjaśniamy

Biorąc pod uwagę biblijną definicję cudzołóstwa, można się zastanawiać, kiedy całowanie się przekracza granicę i staje się grzechem zdrady małżeńskiej. Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wiele zależy od intencji i okoliczności.

Niektórzy chrześcijanie uważają, że każde całowanie się przed ślubem jest grzechem, ponieważ prowadzi do pożądania seksualnego i cudzołóstwa duchowego. Inni dopuszczają możliwość całowania się jako wyraz miłości i czułości, o ile nie prowadzi do bardziej intymnych kontaktów.

Wiele zależy również od sytuacji życiowej osób involved. Jeśli chodzi o całowanie się z kimś po rozwodzie, kluczowe jest, czy małżeństwo zostało oficjalnie zakończone i czy jedna ze stron nie dopuściła się cudzołóstwa. Jeśli tak, to całowanie się z nową osobą może być uznawane za dozwolone, ponieważ poprzedni związek małżeński został zerwany.

Podsumowanie

Kwestia, czy całowanie się jest grzechem, a także czy związek z rozwodnikiem to grzech, nie ma jednoznacznej odpowiedzi w nauczaniu biblijnym. Wiele zależy od indywidualnej interpretacji oraz okoliczności danej sytuacji. Ważne jest, aby kierować się własnym sumieniem, roztropnością i szacunkiem dla drugiej osoby.

Choć Biblia potępia cudzołóstwo, czyli współżycie cielesne poza małżeństwem, nie odnosi się bezpośrednio do całowania się. Niektórzy uznają je za dozwolony wyraz czułości, inni za grzech prowadzący do pożądania cielesnego. Ostateczna decyzja należy do indywidualnej osoby i jej podejścia do wiary.

Najczęstsze pytania

Biblia nie odnosi się bezpośrednio do kwestii całowania się przed ślubem. Jednak wiele fragmentów potępia cudzołóstwo duchowe, czyli pożądanie kogoś innego niż małżonek. Dlatego niektórzy uważają, że całowanie się przed ślubem jest grzechem, ponieważ może prowadzić do pożądania.

To zależy od okoliczności rozstania. Jeśli związek małżeński został oficjalnie zakończony z powodu cudzołóstwa współmałżonka, to całowanie się z nową osobą może być uznawane za dopuszczalne. Jednak ostateczna decyzja zależy od indywidualnego podejścia i sumienia.

Nie ma jednoznacznej granicy, ale kluczowe jest, aby całowanie się nie prowadziło do bardziej intymnych kontaktów fizycznych i nie było przejawem pożądania cielesnego. Jeśli wyraża jedynie miłość i czułość, to może być uznawane za dozwolone.

Jeśli twoje sumienie dręczą wyrzuty, warto się temu przyjrzeć i pomodlić się o rozeznanie. Być może jest to dla ciebie znak, że przekroczyłeś granicę, której nie powinieneś przekraczać. Najważniejsze jest, aby postępować zgodnie z własnym sumieniem.

Kościół katolicki naucza, że każdy kontakt fizyczny przed ślubem, w tym całowanie się, jest grzechem. Jednak są też nurty chrześcijaństwa, które dopuszczają czułości bez przesady. Warto skonsultować się z duchownym, aby poznać oficjalne stanowisko swojego Kościoła.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły