Czytania liturgiczne na Wielką Sobotę: teksty mszy i rozważania

Czytania liturgiczne na Wielką Sobotę: teksty mszy i rozważania
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski30 maja 2024 | 6 min

Czytania na wielką sobotę są niezwykle istotnym elementem liturgii Wielkiej Nocy. Stanowią one duchową podróż przez wydarzenia biblijne prowadzące do zmartwychwstania Chrystusa. Poznanie ich znaczenia i interpretacji pozwala głębiej przeżywać i zrozumieć sakrament Wielkanocy oraz odnaleźć w nim źródło wiary, nadziei i miłości.

Kluczowe wnioski:
 • Czytania na wielką sobotę składają się z siedmiu fragmentów Starego Testamentu oraz Ewangelii według św. Mateusza.
 • Każde czytanie nawiązuje do centralnego misterium Paschy - przejścia ze śmierci do życia.
 • Rozważanie czytań pozwala zrozumieć głęboką symbolikę oraz kontynuację Bożych obietnic w Nowym Testamencie.
 • Liturgia wielkosobotnia przygotowuje wiernych do radosnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Modlitwy i rozmyślania nad czytaniami pomagają odnowić życie duchowe i umocnić wiarę.

Czytania na wielką sobotę - najistotniejsze informacje

Czytania na wielką sobotę stanowią kluczowy element liturgii Wielkiej Soboty, poprzedzającej radosne świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są one szczególną drogą, na której wierni towarzyszą Chrystusowi w Jego męce, śmierci i zstąpieniu do otchłani, aby ostatecznie doświadczyć cudu zmartwychwstania.

Liturgia Wielkiej Soboty składa się z czterech istotnych części: liturgii słowa, liturgii chrzcielnej, liturgii eucharystycznej oraz odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Każdy z tych elementów ma głębokie znaczenie i prowadzi do pełniejszego zrozumienia i przeżycia misterium paschalnego.

Centralną częścią tej niezwykłej celebracji są właśnie czytania na wielką sobotę, stanowiące doskonałą syntezę Starego i Nowego Testamentu. Ich dobór i układ nie są przypadkowe, lecz tworzą spójną opowieść o dziejach zbawienia, której kulminacją jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Podczas liturgii Wielkiej Soboty czytane jest siedem fragmentów ze Starego Testamentu oraz opis zmartwychwstania z Ewangelii według św. Mateusza. Każde z tych czytań nawiązuje do centralnego misterium Paschy i prowadzi wiernych drogą od stworzenia świata, przez wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej, aż do zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Czytania i pieśni na wigilię paschalną - opis liturgii

Liturgia Wielkiej Soboty, zwana również Wigilią Paschalną, rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku. Jest to noc czuwania i oczekiwania na radosne świętowanie zmartwychwstania Chrystusa, które nastąpi podczas porannej mszy rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną.

Obrzędy Wigilii Paschalnej składają się z czterech zasadniczych części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej oraz liturgii eucharystycznej. Każdy z tych elementów posiada głęboką symbolikę i znaczenie, tworząc spójną całość.

Pierwsze czytania na wielką sobotę rozbrzmiewają podczas liturgii słowa, stanowiącej istotę całej celebracji. Rozpoczyna się ona od zapalonej świecy paschalnej, symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa - światłość świata. Kolejno czytane jest siedem fragmentów ze Starego Testamentu oraz Ewangelia o zmartwychwstaniu.

Czytania przeplatane są śpiewami i modlitwami, które pogłębiają ich wymowę i prowadzą do głębszego zrozumienia tajemnicy paschalnej. Wśród pieśni na szczególną uwagę zasługuje radosny i pełen żarliwej wiary hymn "Exsultet", który wychwala misterium Paschy.

 • Liturgia światła: poświęcenie ognia i zapłon świecy paschalnej
 • Liturgia słowa: siedem czytań ze Starego Testamentu i czytanie Ewangelii
 • Liturgia chrzcielna: błogosławieństwo wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • Liturgia eucharystyczna: ofiara mszy świętej

Czytaj więcej: Jakie czytania na 28 niedzielę zwykłą rok A? Unikaj błędów!

Czytania na wielką sobotę - znaczenie i interpretacja

Czytania na wielką sobotę są niezwykle bogatym duchowo dziedzictwem, łączącym historię zbawienia zapisaną w Starym Testamencie z jej wypełnieniem w Nowym Przymierzu. Każdy z fragmentów odczytywanych podczas liturgii ma głęboką symbolikę i przesłanie, które prowadzi do pełniejszego zrozumienia prawdy o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Pierwsze czytanie opisuje stworzenie świata, ukazując Boga jako źródło wszelkiego istnienia i życia. Kolejne czytania mówią o przymierzu z Abrahamem, wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej oraz przejściu przez Morze Czerwone. Symbolizują one wyzwolenie człowieka z grzechu i śmierci, którego dokona zmartwychwstały Chrystus.

Drugie czytanie z Księgi Izajasza zapowiada mękę Sługi Jahwe, zapowiadając ofiarę Jezusa na krzyżu. Następnie przytoczona jest pieśń o dobrym słudze, który wywyższony przez Boga jest źródłem zbawienia dla wielu ludzi.

Kulminacją liturgii słowa jest odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Mateusza, opisującego zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to zwieńczenie całego dzieła zbawienia i kluczowy moment, ku któremu zmierzały wszystkie wcześniejsze czytania.

Znaczenie czytań:

 • Obrazują historię zbawienia i przygotowują na przyjście Mesjasza
 • Zapowiadają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
 • Ukazują Boga jako źródło życia i zwycięzcę nad śmiercią
 • Symbolizują przejście od niewoli do wyzwolenia przez Odkupiciela

Czytania na wielką sobotę - modlitwy i rozważania

Zdjęcie Czytania liturgiczne na Wielką Sobotę: teksty mszy i rozważania

Odkrywanie głębokiego znaczenia czytań na wielką sobotę nie ogranicza się jedynie do ich wysłuchania podczas liturgii. Kościół zachęca wiernych, aby rozważali te fragmenty również w domu, pozwalając im owocować w codziennym życiu.

Osobista lektura i modlitewne rozważanie czytań wielkosobotniej liturgii słowa może stać się doskonałą okazją do odnowienia życia duchowego i umocnienia więzi z Bogiem. Towarzyszenie Jezusowi w Jego męce i zmartwychwstaniu pozwala nam głębiej zrozumieć tajemnicę Jego miłości oraz docenić moc Odkupienia.

Rozważania czytań mogą przybrać różne formy: od cichej, indywidualnej lektury, przez rodzinną modlitwę, aż po udział w parafianych nabożeństwach. Niezależnie od wybranej formy, istotne jest otwarcie się na głos Boga przemawiającego przez te natchnione słowa.

Podsumowanie

Rozważanie czytań na wielką sobotę to niezwykła duchowa podróż, która pozwala przeniknąć istotę misterium paschalnego. Wsłuchując się w te fragmenty Pisma Świętego, możemy towarzyszyć Chrystusowi w Jego drodze do zmartwychwstania, by ostatecznie doświadczyć mocy Bożego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Liturgia czytań na wielką sobotę stanowi przepiękną syntezę Starego i Nowego Testamentu, ukazującą ciągłość dziejów zbawienia. Rozważanie tych słów pomaga ożywić wiarę, odnowić duchowe życie i umocnić więź z Odkupicielem, który za każdym razem zaprasza nas do pełnego udziału w misterium swojej miłości.

5 Podobnych Artykułów

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Medjugorie: ostatnie objawienia Maryi, przesłania, znaki i świadectwa
 3. Parafia intencje: Jak składać i za co modlić się w parafii?
 4. Jak zerwać obciążenia pokoleniowe: Skuteczna modlitwa
 5. Ewangelia na dziś z komentarzem: głębsze rozumienie słowa Bożego
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły