Jakie czytania na 28 niedzielę zwykłą rok A? Unikaj błędów!

Jakie czytania na 28 niedzielę zwykłą rok A? Unikaj błędów!
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski25.02.2024 | 6 min.

Niedziela zwykła w roku liturgicznym to okres poza głównymi świętami i uroczystościami. Jest to czas zwyczajny, kiedy czytamy fragmenty Pisma Świętego według ustalonego porządku. W 28. niedzielę zwykłą w roku A czytamy konkretne urywki, które mogą nastręczać trudności. Dlatego warto je poznać, by uniknąć błędów podczas mszy świętej.

Kluczowe wnioski:
  • Czytania na 28. niedzielę zwykłą roku A to fragmenty z Księgi proroka Izajasza, Listu św. Pawła do Filipian oraz Ewangelii św. Mateusza.
  • Warto zapoznać się z treścią tych czytań przed niedzielną mszą, aby ich lepiej zrozumieć i przygotować się do homilii.
  • Znajomość czytań pomoże też lepiej włączyć się w liturgię słowa i odpowiedzi psalmowe.
  • Niezbędne jest sprawdzenie poprawności odczytywanych fragmentów, aby uniknąć pomyłek i potknięć w czasie mszy świętej.
  • Przygotowanie do czytań biblijnych 28. niedzieli zwykłej pogłębi nasze rozumienie słowa Bożego i pozwoli owocniej przeżyć Eucharystię.

Jakie czytania na niedzielę zwykłą rok A

W 28. niedzielę zwykłą roku A czytane są fragmenty z Księgi proroka Izajasza, Listu św. Pawła do Filipian oraz Ewangelii według św. Mateusza. Oto co można w nich znaleźć.

W pierwszym czytaniu prorok Izajasz opisuje ucztę, którą Pan Zastępów wyprawi dla wszystkich ludów. Będzie to uczta z tłustego mięsa i wybornych win. Zgromadzi On na górze Syjon wszystkie narody i zedrze całun, który zasłaniał dotąd wszystkim ludziom oczy. Na zawsze zniszczy On śmierć.

To proroctwo ukazuje mesjańską ucztę, którą Jezus Chrystus przygotował dla nas w Eucharystii. On sam stał się dla nas Barankiem i złożył siebie w ofierze, byśmy mogli żyć wiecznie. Zaprasza nas do stołu Słowa Bożego i swojego Ciała, abyśmy mogli Go poznać i zjednoczyć się z Nim.

List do Filipian o radości i pokoju

W Liście do Filipian św. Paweł zachęca, by nie troszczyć się zbytnio o doczesne sprawy. Zamiast tego powinniśmy skupić się na tym, co szlachetne, sprawiedliwe, czyste, co godne pochwały. Wówczas pokój Boży będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Apostoł wzywa także do naśladowania jego postawy, do jedności i radości w Panu. Tylko w Bogu możemy znaleźć prawdziwe i trwałe szczęście. Świat nigdy nie zaspokoi naszych najgłębszych pragnień.

Czytania mszalne 28 niedzieli zwykłej rok A

W Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o zaproszonych na ucztę weselną. Król wysłał swe sługi, by przyprowadzili biesiadników, ale ci zlekceważyli to zaproszenie. Jedni poszli w pole, inni do swojego kupiectwa, a niektórzy nawet zabili posłańców.

Wtedy król rozgniewał się i wysłał wojska, by wytraciły owych zabójców, a ich miasto spaliły.

Następnie polecił zaprosić na ucztę wszystkich, których słudzy spotkają na rozstajach dróg. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Jednak pewien człowiek przyszedł tam bez szaty godowej. Król kazał więc wyrzucić go na zewnątrz, w ciemności.

Przypowieść ta ukazuje zbawczą misję Jezusa i odrzucenie Go przez naród wybrany. Zapowiada też powołanie pogan i surowy sąd nad tymi, którzy odrzucili Zbawiciela. My również jesteśmy zaproszeni przez Boga na ucztę eucharystyczną. Przychodźmy z wdzięcznością i przyobleczeni w szatę łaski uświęcającej.

Czytaj więcej:Goczałkowice Parafia: Ogłoszenia i wydarzenia, które łączą

Niedziela zwykła - czytania mszalne według roku A

Warto zatrzymać się nad treścią tych czytań mszalnych, bo zawierają wiele cennych wskazań na naszą drogę wiary. Proroctwo Izajasza zapowiada mesjańską ucztę, którą Jezus spełnił ustanawiając Eucharystię. List do Filipian przestrzega przed zbytnim przywiązaniem do dóbr materialnych i zachęca do radości w Panu.

Przypowieść o uczcie weselnej ukazuje odrzucenie Jezusa przez naród wybrany i powołanie pogan. Przestrzega również, że potrzebna jest godna postawa i szata łaski uświęcającej, by móc uczestniczyć w Bożej uczty. Te fragmenty Pisma Świętego pomogą nam lepiej przeżyć 28. niedzielę zwykłą i owocniej uczestniczyć we mszy świętej.

Przygotowanie do mszy

Aby jak najlepiej owocem przyjąć słowo Boże głoszone tego dnia, warto wcześniej przeczytać i rozważyć wskazane czytania mszalne. Pomoże to nam też świadomiej i głębiej przeżyć liturgię słowa. Zrozumienie doboru tych fragmentów pozwoli nam także lepiej zrozumieć całość przesłania mszy świętej i homilii.

Rok A - czytania biblijne na 28 niedzielę zwykłą

Zdjęcie Jakie czytania na 28 niedzielę zwykłą rok A? Unikaj błędów!

Oto konkretne czytania wyznaczone na 28. niedzielę zwykłą w roku A:

I czytanie Iz 25, 6-10a
Psalm responsoryjny Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6
II czytanie Flp 4, 12-14. 19-20
Ewangelia Mt 22, 1-14

Warto je sobie zaznaczyć i sprawdzić w swojej Biblii lub mszale. Dobre przygotowanie do tych czytań pomoże nam też uniknąć błędów i potknięć podczas ich odczytywania w czasie liturgii.

Plan czytań liturgicznych 28 niedziela A

Czytania mszalne układane są według określonego planu i mają przesłanie dostosowane do danego okresu roku liturgicznego oraz święta. Na 28. niedzielę zwykłą w roku A proponowane są wskazane wyżej fragmenty, które wiążą się z tematyką uczty mesjańskiej, zapowiedzianej przez proroków i spełnionej przez Jezusa Chrystusa.

Znajomość kontekstu i powiązań między czytaniami biblijnymi pozwoli nam pełniej i głębiej je zrozumieć oraz owocniej przeżyć liturgię słowa podczas niedzielnej Eucharystii. Dlatego warto zapoznać się z planem czytań na poszczególne niedziele i święta w ciągu roku liturgicznego.

Czytania na mszy w 28. niedzielę zwykłą roku A

Podczas mszy świętej w 28. niedzielę zwykłą roku A czytane będą fragmenty dotyczące zapowiedzi i spełnienia Bożej uczty zbawienia, na którą zaproszeni jesteśmy wszyscy. Warunkiem udziału w tej uczcie jest przyjęcie zaproszenia, nawrócenie i życie według wskazań Ewangelii, w łasce uświęcającej.

Zrozumienie tych czytań oraz całości przesłania liturgii słowa na tę niedzielę, pomoże nam owocniej przeżyć Eucharystię. Pozwoli też lepiej wcielić w życie Boże Słowo, które tego dnia jest nam głoszone. Warto więc dobrze przygotować się do uważnego wysłuchania tych fragmentów Pisma Świętego i osobistej refleksji nad ich treścią.

Podsumowanie

W 28. niedzielę zwykłą w roku A czytamy fragmenty Pisma Świętego mówiące o uczcie przygotowanej przez Boga dla wszystkich narodów. Zapowiada ją prorok Izajasz, a przypowieść o uczcie weselnej pokazuje, jak ludzie na różne sposoby reagują na Boże zaproszenie.

My także jesteśmy wezwani, by z radością przyjąć zaproszenie Chrystusa na Jego ucztę - Eucharystię. Powinniśmy jednak pamiętać o godnym przygotowaniu się do niej zarówno przez wcześniejszą lekturę czytań mszalnych, jak i przez życie w łasce uświęcającej.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Poyel, anioł ochrony: jakie tajemnice kryje i dlaczego jest ważny?
  2. Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje
  3. Fluorowiec: Jak rozwiązywać krzyżówki i poznawać świat?
  4. Figura z brązu: Odkryj tajniki krzyżówek i ich historię
  5. Modlitwa 12 lat św. Brygidy: Jak odmienia życie wiernych?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły