Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego

Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski15.02.2024 | 7 min.

Modlitwa powszechna przykłady są niezwykle pomocne w przygotowaniu tej ważnej części liturgii mszy świętej. Intencje powszechne odzwierciedlają aktualne troski i potrzeby całej wspólnoty parafialnej. Dobrze przygotowana modlitwa powszechna angażuje wiernych i zachęca do refleksji nad sprawami doczesnymi w świetle wiary. Warto sięgnąć po gotowe formularze, aby uniknąć rutyny i szablonu.

Kluczowe wnioski:
 • Modlitwa powszechna wyraża troski całej wspólnoty parafialnej.
 • Przykłady pomagają w przygotowaniu treściwych i aktualnych intencji.
 • Dobrze przygotowana modlitwa powszechna angażuje wiernych.
 • Gotowe formularze pozwalają uniknąć rutyny i schematu.
 • Warto czerpać z przykładów, by urozmaicić tę część liturgii.

Przykłady modlitwy powszechnej w parafii katolickiej

Modlitwa powszechna odmawiana podczas Mszy Świętej jest bardzo ważnym elementem liturgii. Wyraża ona troski i prośby całej wspólnoty wiernych zgromadzonych na Eucharystii. Dobrze przygotowana modlitwa powszechna powinna odzwierciedlać aktualne intencje parafii, diecezji i całego Kościoła.

Warto w intencjach powszechnych uwzględnić następujące kategorie:

 • Intencje wynikające z liturgii danego dnia, uroczystości lub święta
 • Prośby w intencji papieża, biskupów i kapłanów
 • Intencje dotyczące spraw publicznych i społecznych
 • Prośby w intencji chorych, cierpiących i potrzebujących

Oto kilka przykładów modlitw powszechnych, które mogą posłużyć jako inspiracja:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, który ustanowiłeś sakrament kapłaństwa dla zbawienia ludzi, wejrzyj łaskawie na Twoich kapłanów. Obdarz ich mocą Ducha Świętego, aby wiernie pełnili swoją posługę. Udziel im światła i mądrości, aby prowadzili powierzoną im owczarnię. Umacniaj ich w codziennych trudnościach i umocnij w powołaniu.

Modlitwa powszechna jest okazją do wyrażenia troski o sprawy doczesne. Warto w niej uwzględniać prośby w intencji naszej Ojczyzny i świata:

Módlmy się za rządzących i polityków, aby kierowali się prawdą i sprawiedliwością. Czuwajmy w modlitwie nad pokojem na świecie, zwłaszcza w miejscach ogarniętych wojną i przemocą.

Szczególną troską otaczajmy chorych i cierpiących. Módlmy się za wszystkich przeżywających ciemne noce ciała i duszy, aby doświadczyli pocieszenia i umocnienia od Pana.

Modlitwa powszechna wyraża także wdzięczność za otrzymane łaski. Dobrze jest dziękować Bogu za plony ziemi, owoce ludzkiej pracy i wszelkie dobro, którym obdarza On człowieka.

Jak budować intencje modlitwy powszechnej dla dzieci?

Modlitwa powszechna podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci wymaga odpowiedniego przygotowania, aby była dostosowana do możliwości małych wiernych. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 • Intencje powinny być proste, zrozumiałe i bliskie dziecięcemu doświadczeniu.
 • Dobrze odwoływać się do codziennych sytuacji z życia dziecka - szkoły, zabawy, relacji z innymi.
 • Warto nawiązać do aktualnie przeżywanych wydarzeń, np. rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Można zachęcać dzieci do samodzielnego formułowania próśb.
 • Dobrze stosować proste powtarzające się formuły, aby dzieci mogły łatwiej włączyć się w odpowiedzi.

Oto kilka przykładów:

Za wszystkie dzieci na całym świecie, aby mogły chodzić do szkoły i się uczyć - Ciebie prosimy...

Za chore dzieci, żeby szybko wyzdrowiały i mogły bawić się z kolegami - Ciebie prosimy...

Za naszych rodziców i wychowawców, aby mieli cierpliwość i mądrość w prowadzeniu nas - Ciebie prosimy...

Czytaj więcej:Tajemnice drogi w lesie: Rozważania i krzyżówki, które prowadzą

Modlitwa powszechna na uroczystości i święta kościelne

W liturgii Kościoła wyróżnia się uroczystości pańskie, maryjne oraz święta świętych i błogosławionych. Każda z nich ma swoją specyfikę, którą warto uwzględnić w modlitwie powszechnej.

Na przykład w uroczystość Zesłania Ducha Świętego można modlić się:

Módlmy się w intencji Kościoła, aby ochrzczeni Duchem Świętym odważnie dawali świadectwo Chrystusowi Zmartwychwstałemu i nieśli ludziom nadzieję.

W święto patrona parafii warto modlić się w następujący sposób:

Boże, nasz Ojcze, za wstawiennictwem świętego [imię], patrona naszej parafii, prosimy Cię o jedność i miłość w naszej wspólnocie. Obudź w nas gorliwość w służbie Bogu i ludziom na wzór naszego patrona.

Modlitwa powszechna w święta maryjne może brzmieć następująco:

Zawierzmy opiece Matki Bożej wszystkich chrześcijan, aby naśladując Maryję trwali na modlitwie i z ufnością przyjęli wolę Bożą.

Przykłady modlitw powszechnych na niedzielę zwykłą

Zdjęcie Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego

Modlitwa powszechna w niedzielę zwykłą koncentruje się na potrzebach wspólnoty parafialnej i diecezjalnej. Oto propozycje intencji:

Módlmy się za naszą parafię, abyśmy wzrastali w wierze dzięki słuchaniu słowa Bożego i przyjmowaniu sakramentów świętych.

Prośmy za wszystkich uczestniczących dziś we Mszy Świętej, aby Eucharystia przemieniała ich życie i umacniała miłość do Boga i ludzi.

Polecajmy Miłosierdziu Bożemu naszych parafian zmarłych w ostatnim tygodniu. Niech dobry Bóg przyjmie ich do swojego królestwa.

Módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej parafii, aby doświadczali bliskości Chrystusa i wsparcia od wspólnoty.

Inspiracje do modlitwy powszechnej w adwencie i wielkim poście

Okresy adwentu i wielkiego postu mają szczególnie pokutny i refleksyjny charakter. Odzwierciedla się to w treści modlitw powszechnych. Oto przykłady odpowiednich intencji na te dni:

Niech czas oczekiwania na przyjście Pana pomnaża w nas wiarę, nadzieję i miłość. Prośmy Boga o żywą wiarę dla całego Kościoła.

Módlmy się o nawrócenie grzeszników i powrót na drogę Ewangelii wszystkich, którzy oddalili się od Boga.

Prośmy o łaskę głębokiej przemiany serc dla nas samych, abyśmy odrzucili grzech i zbliżyli się do Chrystusa.

Módlmy się za cierpiących i samotnych, aby w tym trudnym czasie doświadczali pociechy od Pana.

Modlitwa powszechna w intencji zmarłych i chorych - przykłady

Ważnym elementem modlitwy powszechnej jest wypraszanie Bożego miłosierdzia dla zmarłych. Warto modlić się także o ulgę w cierpieniu dla chorych. Oto propozycje konkretnych intencji:

Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, o życie wieczne dla nich.

Prośmy za dusze w czyśćcu cierpiące, aby dzięki naszej modlitwie doświadczyły ulgi i zbawienia.

Polećmy Miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy zmarli samotnie i opuszczeni.

Módlmy się o pokój serca dla rodzin przeżywających żałobę po stracie bliskich.

Prośmy także w intencji wszystkich ciężko chorych, cierpiących i umierających. Wypraszajmy dla nich cierpliwość i nadzieję.

Modlę się za pracowników służby zdrowia, aby z poświęceniem niosłu ulgę chorym i cierpiącym.

Podsumowanie

Modlitwa powszechna jest niezwykle istotną częścią liturgii mszalnej. Wezwania modlitwy wiernych wyrażają aktualne troski całej wspólnoty parafialnej. Przedstawione w artykule przykłady pomogą w przygotowaniu treściwych i wciągających intencji. Pozwalają uniknąć schematyczności i rutyny. Warto z nich czerpać inspirację, aby modlitwa powszechna angażowała i poruszała serca wiernych.

Modlitwa powszechna powinna uwzględniać zarówno potrzeby parafii, diecezji, ojczyzny jak i całego świata. Szczególnie istotne jest modlenie się w intencji chorych, cierpiących, samotnych i zmarłych. Przedstawione propozycje pozwolą włączyć te ważne troski.

Najczęściej zadawane pytania

Modlitwa powszechna jest stałym elementem liturgii mszalnej, dlatego powinna być odmawiana podczas każdej Mszy Świętej niedzielnej i w dni powszednie. Jest wyrazem wspólnotowego charakteru modlitwy Kościoła.

Za treść modlitwy powszechnej odpowiedzialny jest kapłan odprawiający Mszę Świętą. Może przy tym korzystać z pomocy osób świeckich, np. lektorów. Gotowe formularze modlitwy powszechnej zatwierdza proboszcz parafii.

Intencja modlitwy powszechnej powinna być krótka i prosta. Można zacząć od wezwania "Módlmy się...", a następnie wyrazić konkretną prośbę. Ważne, by intencje odzwierciedlały realne potrzeby wspólnoty.

Liczba intencji jest dowolna, zwykle od 3 do 6-7. Nie powinna być zbyt duża, aby modlitwa nie stała się zbyt długa i nużąca. Najważniejsze to dobierać intencje mądrze, uwzględniając różne potrzeby.

Aby zachęcić wiernych do aktywnego udziału w modlitwie powszechnej, można zostawiać chwilę ciszy po ogłoszeniu intencji. Można też zaprosić wiernych do samodzielnego formułowania próśb do włączenia w modlitwę powszechną.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje
 3. Figura z brązu: Rozwiązania krzyżówek pełne tajemnic
 4. Egzorcyzm prosty: Prawdy i mity, które musisz znać
 5. Mocne rozważania różańcowe: Przewodnik do głębszej modlitwy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły