Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje

Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski18.02.2024 | 6 min.

Modlitwa wiernych na dziś jest ważną częścią mszy świętej, podczas której wierni wnoszą do Boga prośby w aktualnych intencjach. Te uniwersalne i powszechne intencje odzwierciedlają palące potrzeby świata, Kościoła i naszej wspólnoty parafialnej.

Kluczowe wnioski:
 • Modlitwa wiernych łączy nas duchowo z całym Kościołem.
 • Wyrażamy w niej to, co leży nam najbardziej na sercu.
 • Jest szansą na duchową jedność ponad podziałami.
 • Stanowi most między naszymi troskami a Bogiem.
 • Pozwala nam wspólnie prosić o Bożą pomoc i wstawiennictwo.

O wiarę mocną i niezachwianą

Modlitwa wiernych na dziś często zawiera prośbę o wiarę mocną i niezachwianą. Jest to szczególnie istotne we współczesnym świecie, w którym wiara dla wielu straciła znaczenie.

Żyjemy w czasach kryzysu wiary. Coraz więcej osób deklaruje, że są niewierzący lub obojętni religijnie. Kościół musi stawić czoła różnym zagrożeniom dla wiary - ze strony sekularyzmu, konsumpcjonizmu czy relatywizmu moralnego.

Dlatego tak ważne jest, aby chrześcijanie wytrwale prosili Boga o dar mocnej, dojrzałej wiary. Wiara silna i niezachwiana pozwoli im przetrwać trudne chwile, dawać świadectwo Ewangelii oraz mierzyć się z wątpliwościami i kryzysami.

Modląc się o wiarę, powinniśmy także prosić o odwagę i wytrwałość w jej wyznawaniu. Tylko głęboka, osobista więź z Chrystusem pozwoli nam iść pod prąd tego świata i pozostać Jego uczniami.

Wiara fundamentem życia

Bez wiary trudno przetrwać największe życiowe zawirowania i kryzysy. Kiedy zawodzą ludzkie siły i możliwości, pozostaje ufność w Bożą Opatrzność. Dlatego tak istotne jest budowanie swojego życia na fundamencie wiary.

Osoby wierzące łatwiej znajdują pocieszenie w cierpieniu i sens w pozornie bezsensownych sytuacjach. Nawet stojąc w obliczu śmierci potrafią zaufać obietnicom zmartwychwstania i życia wiecznego.

O pokój na całym świecie

Kolejną ważną intencją modlitwy wiernych jest prośba o pokój na świecie. Niestety wojny, konflikty i prześladowania nie ustają. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej interwencji w tym względzie.

Papież Franciszek nieustannie apeluje o modlitwę w intencji pokoju, zwłaszcza w miejscach ogarniętych wojną. Do takich krajów należy obecnie m.in. Ukraina, gdzie toczy się dramatyczny konflikt zbrojny.

„Prośmy Pana o pokój dla udręczonej Ukrainy, aby zapanował rozsądek i by ustały działania wojenne” – apelował Ojciec Święty.

Pokój jest bezcennym skarbem, o który trzeba wytrwale wołać do Boga. Tylko On może uleczyć zranione serca, przebaczyć winy i zjednoczyć wrogów. Dlatego módlmy się razem: „Boże, daj nam pokój” .

Pokój zaczyna się w sercu

Budowanie pokoju powinno zaczynać się w ludzkich sercach, w naszych relacjach z innymi. Pokój między ludźmi jest możliwy, gdy okazujemy sobie wzajemny szacunek, przebaczamy urazy i staramy się zrozumieć racje drugiej strony.

Dążenie do pokoju oznacza również wyzbycie się egoizmu, pychy, chciwości i żądzy władzy. To wyrzeczenie się przemocy i złych słów, które ranią innych. Tylko w ten sposób możemy stać się prawdziwymi „szczepicielami pokoju”.

Czytaj więcej:Jan Paweł II oczami dziecka: Wzruszające wspomnienia i lekcje

O łaskę nawrócenia dla grzeszników

Grzech jest przyczyną zła na świecie i źródłem cierpienia wielu ludzi. Dlatego modlitwa wiernych zawiera błaganie Boga o nawrócenie grzeszników dla ich dobra i dobra całej ludzkości.

Łaska Boża potrafi przemienić ludzkie serca, nawet te zatwardziałe w złu i nałogach. Wielu świętych doświadczyło cudu nawrócenia: św. Paweł, św. Augustyn, św. Maria Egipcjanka. Oni pokazują, że dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia.

Św. Paweł Z prześladowcy chrześcijan stał się Apostołem Narodów.
Św. Augustyn Porzucił rozwiązłe życie i został biskupem i doktorem Kościoła.

Módlmy się więc często w intencji grzeszników, aby Bóg dotknął ich serc i odmienił ich życie. Niech przemieni ich słabości w źródło siły i świadectwa dla innych.

O błogosławieństwo dla prześladowanych

Zdjęcie Modlitwa wiernych na dziś: Aktualne intencje

Niestety, również dzisiaj na świecie wielu chrześcijan doświadcza prześladowań z powodu wiary. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w niektórych krajach Azji i Afryki. Dlatego bardzo ważne jest, aby modlitwa wiernych zawierała błaganie o błogosławieństwo, siłę i wytrwanie dla prześladowanych chrześcijan.

Ci nasi bracia i siostry zasługują na naszą modlitewną pamięć i solidarność. Niech wiedzą, że nie są sami w swoich cierpieniach. Niech odczują duchowe wsparcie od całego Kościoła poprzez nasze modlitwy wstawiennicze w ich intencji.

 • Módlmy się o ochronę przed przemocą dla prześladowanych.
 • Prośmy o siłę ducha i cierpliwość, by wytrwali w wierze pomimo trudności.

Niech Bóg obdarzy wszystkich cierpiących chrześcijan pokojem serca, radością i nadzieją, której źródłem jest Chrystus Zmartwychwstały. Niech umocni ich wiarę i pozwoli owocnie przejść przez próbę prześladowań.

O zjednoczenie wszystkich chrześcijan

Podziały wśród chrześcijan są bolesną raną Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Dlatego tak istotne jest, aby modlitwa wiernych zawierała błaganie o jedność wszystkich wyznających wiarę w Jezusa.

Tylko zjednoczeni możemy w pełni świadczyć o Ewangelii i skuteczniej nieść orędzie zbawienia wszystkim ludziom. Rozproszenie sił osłabia natomiast nasze chrześcijańskie świadectwo i ewangelizacyjny zapał.

Dążenie do jedności chrześcijan jest zatem palącą potrzebą naszych czasów. Staje się ona możliwa dzięki modlitwie, dialogowi, wzajemnemu zrozumieniu i pojednaniu. Prośmy więc Boga, aby uzdrowił podziały i pozwolił wszystkim chrześcijanom stworzyć w pełni zjednoczoną rodzinę.

O dobre owoce Synodu o synodalności

W Kościele trwa obecnie Synod poświęcony synodalności, czyli wspólnemu kroczeniu ludu Bożego. Jest to ważny proces, który może odnowić oblicze Kościoła. Dlatego potrzebne jest modlitewne wsparcie dla tego dzieła.

Modlitwa wiernych powinna zawierać prośbę do Ducha Świętego o dobre owoce Synodu - otwartość, komunię, uczestnictwo każdego ochrzczonego w życiu Kościoła. Taka odnowa jest szansą dla całej wspólnoty uczniów Chrystusa.

Módlmy się, aby podczas Synodu i po nim podejmowane były roztropne, odważne i ewangeliczne decyzje. Aby to prowadziło do pogłębienia wiary, nawrócenia serc i autentycznego spotkania z Chrystusem obecnym w swoim Kościele.

Podsumowanie

Modlitwa wiernych na dziś jest nieodłączną częścią Mszy Świętej. Zawiera ona aktualne i uniwersalne intencje, odzwierciedlające potrzeby świata, Kościoła i nas samych. Dotyczą one m.in. prośby o wiarę mocną i niezachwianą, pokój na świecie, nawrócenie grzeszników czy zjednoczenie chrześcijan.

Włączając się w modlitwę powszechną, łączymy się duchowo z całym Kościołem. Wyrażamy w niej to, co naprawdę istotne. Stanowi ona też most pomiędzy naszymi troskami, a samym Bogiem. Dlatego tak ważne jest, by modlić się świadomie i z zaangażowaniem w wypowiadane intencje.

Najczęściej zadawane pytania

Modlitwa wiernych, zwana też modlitwą powszechną, to modlitwa podczas Mszy Świętej, w której wnosimy do Boga różne prośby i błagania w aktualnych potrzebach Kościoła, świata czy naszej wspólnoty.

Za treść modlitwy wiernych odpowiedzialny jest zwykle kapłan odprawiający Mszę Świętą. Czasem angażuje w to wiernych świeckich. Ważne, by intencje odzwierciedlały realne potrzeby.

Modlitwa wiernych odmawiana jest podczas każdej Mszy Świętej po homilii, przed przygotowaniem darów. Wierni stoją podczas jej odmawiania.

Modlitwa wiernych składa się z krótkiego wezwania do modlitwy, kilku ogłoszonych intencji oraz zakończenia przez kapłana formułą typu: „Boże Ojcze, wysłuchaj nas”.

Modlitwa wiernych powinna uwzględniać aktualne potrzeby Kościoła, świata, naszej ojczyzny i społeczności lokalnej. Dobrze, gdy są w niej obecne intencje powszechne i indywidualne.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Anioł pasterzom mówił: odkryj nuty i unikaj błędnych interpretacji!
 2. Przykłady modlitwy powszechnej: Inspiracje dla każdego
 3. Figura z brązu: Rozwiązania krzyżówek pełne tajemnic
 4. Egzorcyzm prosty: Prawdy i mity, które musisz znać
 5. Mocne rozważania różańcowe: Przewodnik do głębszej modlitwy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Lewandowski
Grzegorz Lewandowski

Jestem założycielem i głównym autorem portalu poświęconego tematyce religijnej, miejsca, w którym duchowość spotyka się z codziennością, a wiara z wiedzą. Moja podróż z religią rozpoczęła się w młodości, kiedy to pierwsze zetknięcie z Biblią i nauczaniem Kościoła zasiało w moim sercu ziarno, które z czasem wyrosło na głębokie przekonanie o potrzebie dzielenia się wiarą z innymi. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat wiary, nadziei i miłości.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły